Knap 122 millioner kroner til DLG-medlemmer

Selv om koncernens nettoresultat ikke holder niveauet for 2012, får DLG’s ejere 121,5 millioner kroner ligesom sidste år

29.000 medlemmer i DLG a.m.b.a. får igen overskudsandele.

Repræsentantskabet har nemlig onsdag besluttet, at overskudsdeklareringen for 2013 skal holde samme niveau som i 2012, så der igen er 121,5 millioner kroner til ejerne – selv om koncernens nettoresultat ikke holder niveauet for 2012.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi kan fastholde samme niveau for overskudsdeklareringen. Det kan vi, fordi DLG-koncernen er i god form og står stærkt ved indgangen til 2014, siger DLG’s formand Niels Dengsø Jensen i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at overskuddet som tidligere bliver fordelt på flere produktområder. For 2013 bliver det fordelt på følgende:

- Forrentning af andelskapital

- Kvægfoder

- So-, slagtesvine- og smågrisefoder

- Fjerkræfoder

- Vitamin- og mineralblandinger

- Sojaskrå

- Rapskager

- Udsæd inkl. korn, hybridrug, majsfrø, rapsudsæd og markfrø

- Gødning

- Medlemmer af GASA Nord Grønt

Læs også