Frostbeskyttelse af roer

Det er vigtigt at huske at frostbeskytte roerne inden de fryser.

Ifølge de meteorologiske data kommer der i et år ud af fire så meget frost omkring den 20. november, at roerne kan blive frosne og rådne efter optøning. Disse klimaforhold er velkendt af de fleste roedyrkere, men erfaringen er, at mange roedyrkere alligevel ofte bliver overrasket, når roerne pludselig igen er frosset.

Da det forventes, at kampagnen vil fortsætte nogle dage efter nytår, anbefales det at arbejde efter en strategi, hvor det planlægges og forberedes, at de roer, der skal leveres efter den 10. december, frostbeskyttes/dækkes inden den 20. november.

Roer, der har været frosset og er rådne efter optøning, er ødelæggende for sukkerproduktionen, og sådanne roer bliver regnet som smuds i prøverne. Hvis der i prøverne registreres over 5% rådne roer, må der påregnes fradrag i restværdien af de leverede roer til dækning af de forårsagede ekstra omkostninger i henhold til brancheaftalens §10.

Der er derfor gode grunde for at frostbeskytte roerne.

Frostbeskyttelse af lagrede roer omfatter 2 faktorer, henholdsvis »vindspærring« og »isolering«.

Til isolationen er det først og fremmest halm, der er aktuel. Halmen skal for eksempel ved normal dækning lægges uden på vindspærringen på den nederste meter af en traditionel kule for at isolere området, hvor der ikke tilføres tilstrækkelig varme fra kulen. Halmen isolerer bedst, hvis der lægges vindspærring uden på halmen. Ved udsigt til længerevarende hård frost skal halmen lægges helt op ad siden på roekulen.

Som en mellemløsning kan der opstilles en række storballer for eksempel på nordsiden og/eller østsiden af et roelager, medens resten tildækkes med en vindspærring og halm på den nederste meter, på lignende måde som en tagformet kule.

Fiberdug, henholdsvis 17 og 90 gram pr. m², og kornpresenninger kan købes ved henvendelse til vejerboden på leveringsfabrikken.

Se mere om frostbeskyttelse og kuledækningsmaterialer på hjemmesiden www.sukkerroer.nu

Læs også