Nyt IT-værktøj hjælper til sikkert arbejdsmiljø

Med brug af et nyt IT-værktøj på internettet kan landmænd nu på kort tid udarbejde et tillægsskema, som Arbejdstilsynet spørger efter under de besøg og tilsyn, som foregår i øjeblikket.

IT-værktøjet er et tilbud fra Landbrugets Rådgivningscenter til landmænd og konsulenter, og det findes på hjemmesiden LandbrugsInfo. Den findes på www.lr.dk

- Det nye værktøj på LandbrugsInfo gør det meget lettere at få formalia i orden. Vi anslår, at tillægsskemaet kan laves på ca. 10 minutter, siger konsulent Jens Erik Jensen, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl.

- Fra Arbejdstilsynet har vi meldinger om, at de såkaldte arbejdspladsbrugsanvisninger, der skal være på alle gårde med ansatte, langt fra altid er i orden. Tilsynet kan give påtaler eller opkræve bøder, når brugsanvisningerne mangler. Der er tale om leverandørernes brugsanvisninger for stoffer og materialer, der kan være farlige i relation til sikkerhed og sundhed. Derfor opfordrer vi klart landmændene til at have brugsanvisningerne på plads og i orden, siger Jens Erik Jensen.

Tillægsskema for arbejdspladsbrugsanvisning findes på www.lr.dk/LandbrugsInfo under Planteavl. Landmanden udfylder skemaet i et program på hjemmesiden og printer det ud. Hvis landmanden har abonnement på LandbrugsInfo, bliver de indtastede data automatisk gemt, så landmanden blot skal opdatere skemaet, når der introduceres et nyt middel på bedriften eller et middel udgår.

Læs også