Flot flertal for fusion

Alle de fem syd- og østfynske landboforeninger bag Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S sagde på ekstraordinære generalforsamlinger tirsdag klart ja til at fusionere til én forening.

- Det er en god dag!

Sådan lød det spontant fra en lettet formand for Agrogården Fynsk Landbrugsrådgivning I/S, gårdejer Kurt Nissen, Frankfri, da han tirsdag aften modtog resultaterne fra de fem syd- og østfynske landboforeninger bag rådgivningsselskabet, som samme aften på ekstraordinære generalforsamlinger skulle tage stilling til et forslag om at slutte de fem foreninger sammen til én.

- Jeg er meget glad for resultatet, fortsatte Kurt Nissen. Det viser, som vi i bestyrelsen havde håbet, en markant holdning til fordel for den foreslåede fusion, som dermed foreløbig er klar til at træde i kraft til nytår.

- Men, formanede Kurt Nissen, husk nu at møde op igen, når beslutningen i fire af foreningerne skal konfirmeres ved endnu en ekstraordinær generalforsamling om et par uger. Det skulle jo nødigt gå sådan, at det kun er nej-sigerne, der møder op næste gang.

Med andre ord en ja-procent på 88, hvilket svarer helt nøjagtigt til den gennemsnitlige tilslutning i alle fem foreninger.

Alt i alt blev der ved de fem ekstraordinære generalforsamlinger afgivet 308 stemmer. Heraf var 271 (88 %) ja-stemmer, 34 (11 %) nej og tre (1 %) blanke stemmer.

I den næstældste af foreningerne, Ærø Landboforening, der er fra 1859, var kun ni af foreningens 73 aktive medlemmer mødt frem til generalforsamlingen. Til gengæld var afgørelsen meget klar med ni stemmer (90 %) for og én stemme (10 %) imod.

Østfyns Landboforening, der er dannet ved sammenlægning i 1987, havde samlet 77 stemmeberettigede medlemmer. 71 (92,2 %) stemte ja, fem (6,5 %) stemte nej, og én stemmeseddel (1,3 %) var blank.

Den mest markante tilslutning fik fusionsforslaget i Landboforeningen for Svendborg og Omegn (oprettet 1901). Her stemte 37 (97,4 %) ja, mens ét medlem (2,6 %) stemte nej.

Foreningen, der vil have ca. 1500 aktive medlemmer (fremover benævnt »landmandsmedlemmer«) og omkring 600 »interessemedlemmer«, får hjemsted i Ringe, hvor medarbejderne fra de tre nuværende kontorer i Ringe, Svendborg og Nyborg vil blive samlet ca. 1. oktober 2003, når en planlagt udbygning af Agrogården i Ringe er gennemført.

I fusionsaftalen indgår, at landboforeningskontoret på Langeland, som i dag har 10 ansatte, bibeholdes. Foreløbig i tre år, men med mulighed for at træffe beslutning om forlængelse. Kontoret på Ærø, der beskæftiger fem medarbejdere, fortsætter uændret.

Det fremgår af nogle særlige overgangsbestemmelser i de vedtægter for den nye forening, som blev forelagt på de netop afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.

Bestemmelserne fastlægger blandt andet, hvordan valgene til bestyrelse og faglige udvalg skal foregå i en to-årig overgangsperiode. Overgangsbestemmelserne bortfalder fra vedtægten efter den ordinære generalforsamling i 2005.

De hidtidige foreningsbestyrelser afholder afsluttende generalforsamlinger i de fem gamle foreninger i henhold til disses respektive vedtægter.

Læs også