Landmænd så på svin og afgrøder

(LANDBRUG SYD) 60 landmænd lagde vejen forbi gdr. Henrik Frandsen, Skærbæk, der havde åbnet dørene for et bedriftsbesøg på en fantastisk sommeraften.

Henrik indledte med at fortælle om, hvordan han var startet på en nedbrændt ejendom i 1985, hvor familien boede i campingvogn, indtil det nye stuehus og stald var klar. Bedriften er så løbende udviklet indtil i dag, hvor der produceres smågrise fra ca. 520 SPF søer.

Markerne er ideelt arronderet lige rundt om gården og afgrænset af skov på de tre sider, som man kan se på nedenstående markkort fra planteavlskontoret.

Planteavlen består af traditionelle kornafgrøder samt kartofler og raps, der netop er høstet med udbytte skønnet til omkring 3,500 kg/ ha. Kartoflerne står og strutter sunde og grønne i sommervarmen.

- Det er ingen ulempe at have god sandjord til kartoffelavl, sagde Henrik Frandsen i forbindelse med rundvisningen.

Et overbrusningsanlæg, hvor søerne kan gå op fra dybstrøelsen og tage sig et svalende brusebad en gang i timen, er et særdeles velkomment tilbud til søerne, og som mange benytter sig af.

Desuden havde han otte gode bud på, hvordan man holder tjek på økonomien og likviditeten i svineproduktionen, når der er store prisudsving på afregningen med følgende likviditetssvingninger.

Læs også