Høst af oliefrø slår global rekord

(Effektivt Landbrug) Proteinmarkedet kan blive overforsynet det kommende år på grund af en stor sojahøst.

Forudsigelserne fra både det amerikanske plantedirektorat (USDA) og det private tyske analysefirma Oil World, at vi globalt set får en avl af oliefrø, der bliver den største nogensinde. Her er det værd at bide mærke i, at det især er på sojabønner den største fremgang er.

På sojamarkedet ser vi fortsat faldene priser, om end prisfaldene er langt mere moderate, end de var for blot 14 dage siden. Senest har en rapport fra det private analysefirma Sparks Co. estimeret den kommende sojaavl i USA til 76,2 millioner ton, hvilket vil blive den største sojaavl i USA nogensinde.

Dertil kommer, at Brasilien fornyeligt meddelte markedet, at de igen i den kommende vækstsæson har planer om at udvide arealet med sojabønner og forventer derfor, at de igen kommer til at bjerge en rekordavl.

Hedebølgen over store dele af Europa fortsætter med at sætte dagsordnen på det europæiske kornmarked. Senest har sammenslutningen af europæiske landboforeninger Copa-Cogeca estimeret avlen i EU til 209 millioner ton imod sidste års 197 millioner ton, hvilket igen skal sammenlignes med et kornforbrug i EU på cirka 192 millioner ton.

For Tyskland som helhed er billedet dog mindre dystert, de seneste høstprognoser fra Tyskland taler om en avl på 18 til 19 millioner ton imod sidste års 21 millioner ton.

I England er man også i gang med en mindre hvedehøst. Her er det dog ikke tørke, som er årsagen til en mindre hvedeavl, men et mindre areal med hvede.

Prisstigningerne i EU er dog blevet begrænset af nye stramninger fra EU kommissionen, der nu i praksis har gjort det særdeles vanskeligt at få eksportlicenser. I markedet frygter man, at det næste tiltag kan blive indførelse af eksportafgifter.

Dertil kommer rygter om, at EU måske planlægger en lempelse af de importafgifter man indførte ved årsskiftet. Et tiltag dog næppe får den store effekt, da priserne på verdensmarkedet er i et niveau, som næppe kan tiltrække købere på det interne kornmarked i EU.

De seneste nøgletal fra den amerikanske økonomi antyder, at opsvinget måske er længere væk end først antaget, da der stadig kan noteres en stigning i ledigheden vel at mærke en stigning der udelukkende kan henføres til industrien. Industrien er jo netop den branche, som skal vise bedre resultater, før man kan tale om et reelt opsving i økonomien.

Læs også