Økologiske haner er deres løn værd

(LANDBRUG SYD) Nu er der ro i hønsegården hos Bente og Flemming Haugaard ved Bolderslev. Før gik hønsene let i panik – for eksempel over et svævefly – men nu lader de hanerne om problemerne og koncentrerer sig om at lægge æg.

Selv om haner æder foder hver dag, gør de gavn for pengene. Det har Bente og Flemming Haugaard, Ingebølvej 15 ved Bolderslev, fået syn for sagn for.

Haner er ikke overflødige – end ikke i en kæmpeflok på 3000 økologiske høner, der skal lægge æg, som aldrig bliver kyllinger. De bliver spist. Men siden Bente og Flemming Haugaard satte 50 haner ind blandt de 3000 Lohmann Silver-høner, er hønsene blevet meget mindre stressede.

Resultat: Større produktion, så hanerne betaler for kost og logi.

Forrige weekend viste Bente og Flemming Haugaard deres bedrift frem ved et økologisk åben gård-arrangement, og han fortalte blandt andet:

– Før gik der panik i hele flokken, hvis der kom et svævefly over gården. De troede, det var en rovfugl. Nu går de bare ind under træerne og lader hanerne om at holde øje med fjenden.

Hønsene er næsten holdt op med at slås indbyrdes, siden der kom haner i bestanden, og kannibalisme er næsten ukendt nu. Hanerne slås i øvrigt heller ikke meget – måske fordi de har mere end nok at se til.

De flyver heller ikke i hovedet på mennesker, der kommer ind til dem.

Derfor havde branchen gerne set, at der var kommet mange flere gæster.

Gæsterne fik lejlighed til at se den store hvide flok – med brun tegning – som nød hønselivet. De kunne også konstatere, at ægteparret Haugaard har arbejdet meget bevidst på at skabe et godt miljø. De har udlagt mere areal til hønsegård, end reglerne kræver, og så har de plantet træer på en stor del af det. Høns er nemlig skovfugle.

Hvis man den dag i dag kører rundt i naturparken på det sydlige Sri Lanca, kan man på skovstierne møde småflokke, der kunne infiltrere en dansk hønsegård, uden at nogen ville lægge mærke til dem.

Derfor har Bente og Flemming Haugaard tilplantet en del af hønsenes areal med hurtigtvoksende amerikanske popler. De er ikke så høje endnu, men hønsene elsker at opholde sig under dem.

– Det er en sand fornøjelse at se, hvordan vores høns om morgenen styrter ud og afsøger terrænet for insekter, siger Flemming Haugaard. Uanset hvor mange generationer, de har været tamdyr, er instinkterne spillevende i dem.

I den del af gården, hvor der ikke er træer, har han har sået hvidkløver. Det faldt i hønsenes smag – og så faldt foderforbruget, selv om de 50 haner også spiser.

Det er en fornøjelse at se den veltilpasse og tamme hønseflok og hanernes galen rundt om skabe en stemning, der mindede om gamles dages små hønsehold.

Åben gård-arrangementet på Ingebølvej 15 ved Bolderslev havde fortjent flere besøgende. Det var både åbent for producenter af økologiske æg og for andre interesserede – men mens producenterne mødte nogenlunde op, svigtede den anden gruppe. Almindelige æggespisere anede nok ikke, at de var velkomne.

Et kik på de veltilpasse og nysgerrige økologiske høns og deres levevilkår kunne ellers nok have sat skub i appetitten på den slags æg.

De fremmødte producenter fik en rundtur på gården og lejlighed til at se nærmere på hønsenes forhold og stille spørgsmål. Derefter gav konsulent Susanne Mørch en redegørelse for de foreløbige resultater fra Projekt Velfærd.

Læs også