Op- og nedtur for hveden

(LANDBRUG FYN) Kernerne viste sig at være for små til, at den nu overståede fynske høst kunne leve op til forventningerne om et stort hvedeudbytte.

Derfor har de fleste fynske landmænd i de seneste par uger under den rekord-hurtige hvedehøst måttet konstatere, at hvedemarkerne er blevet for tidligt modne med små kerner til følge.

Årsagerne til denne udvikling kan den erfarne vestfynske planteavlskonsulent N.K. Dalsgaard, LandboFyn, sagtens konkretisere.

- For det første skal vi huske tilbage til sidste efterår, hvor de fleste hvedearealer blev dårligt etableret og fik en manglende fremspiring på grund af tørke. Så bevirkede en våd og varm maj og juni en mindre rodudvikling, og rodnettet har derfor manglet her til sidst, hvor hedebølgen kom ind over os.

- Derfor må vi konstatere, at rekordhøsten kun varede til begyndelsen af juli, lyder det fra planteavlskonsulenten, hvis generelle indtryk af den nu overståede fynske hvedehøst trods alt er tilfredsstillende.

- Landmændene skal imidlertid ikke glemme, at hveden overalt er bjærget med en vandprocent på 12-13, og derfor er udbyttet, som bringes i hus 4-5 procent større end det reelt opleves, nævner N.K. Dalsgaard og minder tillige om, at landmændene også skal glæde sig over den fine kornkvalitet og de sparede tørreomkostninger.

Endnu et lyspunkt er de stigende kornpriser i udlandet, som ser ud til at trække den danske afregningspris op. Det aktuelle prisniveau for hvede er dog for ugennemsigtigt til, at han vil komme ind på konkrete tal. Blandt andet spiller det ind, om kornet handles i forbindelse med indgåelse af svinefoderkontrakt.

N.K. Dalsgaard forventer, at der i de kommende uger vil blive sået en del mere vinterraps, end man tidligere har set.

- Afgrøden er blevet ekstra interessant af, at der er høstet gode udbytter i rapsen i år og at priserne er attraktive, lyder det fra den vestfynske konsulent, der råder til, at rapsen sås omkring den 20.-25. august.

- Det er bedst for afgrøden, at det ikke er alt for varmt. Ellers kan planterne blive for store med risiko for, at de fryser væk i en hård vinter.

Læs også