Stop landbrugsstøtte til de store

EU-hektarstøtten bør begrænses til landbrug med højst 50 hektar. Det vil have en gavnlig indflydelse på strukturudviklingen.

Jeg mener man bør nedsætte danske landmænds adgang til at få den såkaldte hektarstøtte fra EU.

Hvert år bruges mange milliarder kroner på at støtte landmændene gennem hektartilskud. Den enkelte landmand kan få et tilskud mellem 2.450-2.950 kroner pr. hektar, afhængig af hvilken afgrøde han dyrker. Samtidig er der en voldsom strukturudvikling i gang i landbruget, hvor der alene i Danmark dagligt nedlægges fem ejendomme om dagen.

Mange fremtrædende organisationsfolk indenfor landbruget, herunder landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke siger, at tilskuddene til landbruget bør fjernes. Samtidig siger de dog at det bør ske gradvist.

Jeg er ganske enig med ham og andre der siger sådan.

Vi kan f.eks. begynde med at nedsætte grænsen for tilskud til 50 ha. Denne grænse skal gælde for det vi kalder en driftsenhed. Hvis en landmand ejer eller forpagter flere ejendomme, skal det være det samlede areal, der ikke må overstige 50 ha. På denne måde vil vi få begrænset de store tilskud, så det kun gives til det man kalder almindelige familiebedrifter.

Hvis landmænd ønsker at vokse derudover, vil det efter min mening være i orden, hvis det i øvrigt kan gøres indenfor lovens rammer. I så fald vil det ske uden at man får hektartilskud, hvis driftsenheden er mere end 50 ha.

Jeg tror, at det vil have en gavnlig indflydelse på strukturudviklingen i landbruget, så den i hvert fald ikke sker med et økonomisk incitament fra EU, herunder den danske stat. EU vil spare mange milliarder kroner, og der vil blive bedre råd til at hjælpe de nye demokratier i Europa ind i EU.

Læs også