Spaderulleharver til UG

Til stubharvning af gamle frøgræsmarker er det bedst at anvende en spaderulleharve. Det viste demonstration ved Vonsild.

Det var ikke nemt at være græsmark hos Lars Tingleff i Vonsild ved Kolding forleden. Her gik ikke færre end 12 forskellige maskiner af otte forskellige fabrikater fra syv forskellige maskinforhandlere i gang med at stubharve en tredje års rødsvingelmark.

Formålet var at demonstrere de forskellige maskiners måder og evner til at få has på en gammel frøgræsmark på lerjord, så den var klar til såning, uden at der nødvendigvis først skal pløjes. Det er ingen sag for de fleste stubharver at bearbejde jorden på en kornmark, men det forholder sig anderledes på en græsmark, som har et tæt netværk af rødder.

Op mod 400 folk var dukket op for at se på maskinerne og studere deres resultater på marken, som har JB 6-7. Demonstrationen af frøgræstubharvningen var arrangeret af Wiboltt Frø A/S, Nakskov, Haugaard Agroservice, Løkken og Frøavlerforeningen Syd, Fredericia.

Demonstrationen viste, at langt de bedste til opgaven var spaderulleharverne, hvorimod de traditionelle stubharver ikke var så velegnede – der blev efterladt for mange og for store klumper og tuer. Til frøgræsspecialisterne er der derfor ikke noget at rafle om – spaderulleharverne skal anvendes til at bearbejde gamle græsmarker.

- Både Kronos fra Helms TMT Center A/S i Herning og Hanmko fra Interforst K/S i Assens lavede et perfekt stykke arbejde efter blot 1-2 overkørsler, siger Morten Bak Pedersen, landskonsulent ved De Samvirkende Danske Frøavlerforeninger.

- Til gengæld kan spaderulleharverne ikke bruges til andet end græsmarker. Til landbrug, hvor der både dyrkes korn og frøgræs, vil Väderstad Carrier-systemet være en god løsning, fordi maskinen også kan anvendes til kornmarker, fortæller Morten Bak Pedersen.

Lige netop Väderstad Carrier-systemet, som forhandles af Kverneland DK A/S i Kerteminde, havde Danmarkspremiere på demonstrationen. Den fem meter brede tromle er redskabsbærer for »disc-systemet«, som styrer, at den kører med en eksakt dybde i tromlens fulde bredde.

- Denne mark er en stor udfordring. Hvis en stubharve kan klare at køre igennem græsset på denne jordtype, kan den klare alt! Sådan sagde Thomas Kier fra K.K. Import i Tønder.

Til demonstrationen havde K.K. Import valgt at medbringe blandt andet en 8-rækket Köckerling Exact stubharve. Den seks tons tunge maskine med en arbejdsbredde på 5,7 meter er indtil videre en sjælden sag i Danmark, idet der foreløbig kun kører tre af slagsen. Den anbefales til brug i marker med tung jord. Men selvom den egner sig fortræffeligt til stubharvning i kornmarker, viste det sig dog, at den er knap så god til græs. Derved deler den skæbne med de fleste andre traditionelle stubharver.

Læs også