Nye toner fra Ritt kan påvirke ejendomsmarkedet

Lempes arealkravene til en landbrugsejendom, der investere i moderne gylleteknologi, kan »uharmoniske« ejendomme igen blive interessante på ejendomsmarkedet.

Fødevareminister Ritt Bjerregaard har meldt ud, at hun er parat til at lempe arealkravene til husdyrejendomme, som investerer i moderne gylleteknologi. Det kan på sigt få væsentlig betydning for priserne på landbrugsejendomme.

Det vurderer formanden for Dansk Ejendomsmæglerforenings landbrugsudvalg, ejendomsmægler Laurits Jensen fra Landbrugsmæglerne I/S i True ved Tilst.

Han påpeger, at knapheden på jord er en af de faktorer, der har haft størst betydning for priserne på landbrugsejendomme gennem de senere år.

- Hvis der pludselig ikke længere er krav om en sammenhæng mellem en ejendoms jordtilliggende og antallet af producerede dyr, ja så ændrer billedet sig helt afgjort. Det er der ingen tvivl om. Men det kommer til at sker over tid – afhængigt af, hvor hurtigt gylleteknologien udvikler sig og slår igennem, vurderer Laurits Jensen, og fortsætter:

- Vi har jo områder, hvor man er villig til at betale 150.000 kroner pr. hektar jord – alene for at få lov til at bevare sin produktion. Det siger sig selv, at hvis man ikke længere er nødtvunget til at købe denne dyre jord, for at opfylde nogle harmonikrav som kan løses på anden måde, så vil man da gøre det.

- Man skal dog samtidig huske på, at den meget lave rente også har haft stor betydning for niveauet på ejendomspriserne. Måske er renten i virkeligheden den væsentligste faktor for prisniveauet selvom harmonikravene absolut har stor betydning.

Laurits Jensen skjuler ikke, at sådanne uharmoniske ejendomme har været svære at sælge. Men måske åbner Ritt Bjerregaards melding et håb for disse ejendomme.

- Hvis vi får en situation, hvor jordkravet forsvinder, vil ministerens melding i virkeligheden komme til at påvirke priserne mest i positiv retning på de ejendomme, hvor man i dag har for lidt jord.

- Derimod vil de ejendomme, der ligger i bynære områder, fortsat være vanskelige at omsætte. Her er det nemlig ikke manglen på jord, der er en begrænsende faktor, men alene den bynære beliggenhed. Lugtproblematikken vil ganske enkelt fortsat være en faktor, som vil dæmpe interessen for de bynære ejendomme.

- Der er således mange faktorer i spil på ejendomsmarkedet. Og derfor skal man passe på med at lade sig gribe af signaler fra forskellig side, selvom det absolut er en positiv melding, vi har hørt fra Ritt Bjerregaard. Men jeg er måske lidt nervøs for, at det hele ikke er så enkelt, som det er lagt ud nogle steder, slutter Laurits Jensen.

(Ejendommen på billedet er et arkivfoto, og har ikke konkret forbindelse til ovenstående artikel, red.)

Læs også