Nej til beskyttede områder

Udpegning af habitatområder vil påvirke landbrug i hele landet og føre til flere restriktioner.

Dyr og planter skal rækkes en hjælpende hånd, mener Skov- og Naturstyrelsen, som har forslået 56 nye habitatområder og udvidelse af 35 tidligere foreslåede områder. Men landmændene i nærheden af områderne er nervøse for, at forslagene er for vidtgående og at de kan føre til yderligere restriktioner på deres jord.

- En kommende udpegning af Brede Å med opland og Vidåen med opland kan få uoverskuelige konsekvenser for landbruget i store dele af Sønderjylland, siger Gert Karkov, formand for Fælleslandboforeningen for Nordslesvig. Han mener, at op mod en tredjedel af landbrugsjorden er i fare afhængig af, hvor stor en bufferzone der vil blive tale om. Omfanget af en eventuel bufferzone omkring habitatområderne nævnes ikke i forslaget fra Skov- og Naturstyrelsen.

Udpegningen i det sønderjyske omfatter ifølge myndighedernes egne tal 533 km i Brede Å med tilløb og 1441 km i Vidåen med tilløb. Tallet på 1441 km viser sig dog at være fejlberegnet, og ifølge Sønderjyllands Amts egne undersøgelse drejer det sig nærmere om 500 km.

Forslaget er til offentlig høring frem til 11. juni. Indtil da kan alle interesserede give deres besyv med. Der kan findes oplysninger om forslagene til både nye og udvidede habitatområder i hele Danmark på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk.

Læs også