Opbakning til regelsæt for svineproduktion

Repræsentantskabet i slagterikoncernen Danish Crown bakker op om ledelsens ide om at udarbejde en såkaldt »code of practice« for slagteriets leverandører. Opbakningen kom på repræsentantskabsmødet i Herning torsdag, hvor det 288 mand store repræsentantskab var samlet.

Code of practice (kodeks for praksis) er et engelsk begreb, der i denne forbindelse frit kan oversættes til et regelsæt for svineproduktion.

- Der er fuldstændig opbakning i repræsentantskaber til ideen om at indføre code of practice i Danish Crown. Men det er andelshaverne, der afgør sagen, siger Danish Crown’s informationschef Gudrun Andreasen. Tanken er at indføre et regelsæt, der imødekommer kravene fra indkøbere og forbrugere på verdensmarkederne.

- Vi ønsker ikke at trække noget ned over hovedet på andelshaverne. Alle skal være med, og vi tillægger den demokratiske proces stor værdi, påpeger informationschefen, der vurderer, at regelsættet fra Danish Crown tidligst er klar næste år.

Læs også