Hvedesælgerne er tilbageholdende

(Effektivt Landbrug) EU-maltbyg finder god støtte i de meget markante stigninger, vi har set på foderkornsmarkedet i den seneste tid. Dertil kommer, at der de sidste par uger har været købsinteresse efter dansk maltbyg til Rusland, skriver Palle Jakobsen i ugens markedskommentar, hvor han undrer sig over den lave, danske svinenotering.

Maltbygmarkedet har i længere tid været hårdt presset af en større avl af maltbyg i EU samt af meldinger om udbytteforventninger i Australien og Canada, der ligger tæt ved det normale. Australien og Canada er verdens førende maltbygeksportører og har derfor stor betydning for prisdannelsen på verdensmarkedet for maltbyg.

På den anden side finder EU-maltbyg god støtte i de meget markante stigninger, vi har set på foderkornsmarkedet i den seneste tid. Dertil kommer, at der de sidste par uger har været købsinteresse efter dansk maltbyg til Rusland. Russerne er midt i en høst, der er væsentligt lavere og senere end sidste år. Russerne frygter derfor, at de kan få svært ved at dække deres maltbygbehov på deres eget hjemmemarked.

Sojamarkedet er fortsat meget overophedet. Pæne nedbørsmængder i sidste uge over store dele af sojabæltet har ikke formået at vaske den negative stemning ud af markedet. Markedet frygter, at nedbøren er kommet så sent, at den kun vil gøre begrænset gavn.

Man må forvente, at den nuværende markedssituation kommer til at vare det meste af september. Herefter vil høsten i USA gå i gang, og markedet vil rette fokus imod Kina og deres planer på GMO-området, imod Sydamerika, hvor tilsåningen med sojabønner starter i løbet af oktober, og imod de markant stigende priser på svinekød i Europa og USA.

Siden den 1. august er priserne på svinekød steget i USA fra 1,022 dollar til 1,185 dollar (6,80 til 7,90 kroner pr. kg) på Chicago Mercantile Exchange. Målt i danske kroner har stigningen i en periode været væsentligt større, pga. en markant stigende dollar i forhold til kroner, dollaren er dog faldet noget tilbage igen i sidste uge.

Dermed bliver stigningen set over perioden som helhed begrænset til 1,10 kroner pr. kg. I Tyskland er priserne gået op fra 1,185 til 1,372 euro pr. kg (8,80 til 10,20 kroner) på svinebørsen i Hannover. Alle priser er basis oktober termin. I Danmark er slagteriernes notering steget fra kr 7,20 til kr 8,20 i samme periode, inklusiv denne uges stigning.

Hvorfor stigningstakten i Danmark halter efter vore naboer i Tyskland, kan man kun undre sig over. Kun slagterierne kender det sande svar.

Læs også