Dyrskuet evalueres

(LANDBRUG FYN) Det fynske Dyrskue gav i år et positivt resultat, men blandt andet med basis i forbrugerundersøgelsen er nyskabelser på vej. Pladsen skal gøres mere levende og publikumsvenlig, og måske ændres der på længere sig på antallet af dyrskuedage i Odense.

I forhold til budgettet blev omkostningerne ved årets fynske dyrskue holdt i ave. Men med et besøgstal på 34.536 eller cirka 3.500 færre end året før, så endte det økonomiske resultat på cirka 70.000 kroner.

- Det er stadigvæk positivt, men ikke i den størrelsesorden, som vi havde budgetteret med, fortalte sekretariatschef Frans Erve som dyrskueansvarlig i De fynske Landboforeninger, da der forleden blev afholdt evalueringsmøde for udstillere.

Bestyrelsen i De fynske Landboforeninger, der arrangerer Det fynske Dyrskue, vil nu inden længe også evaluere skuet og dets form.

- Vi må erkende, at bygningerne på pladsen, som ejes af landboforeningerne, ikke er optimale. Men vi bruger dem og pladsen trods alt kun tre dage om året, medens andre, eksempelvis OB, anvender pladsen en stor del af året. Derfor skal vi inden længe have et møde med Odense Kommune om pladsen.

At der bliver dyrskue næste år ligger fast. Og det sker i dagene 10. til 12. juni. Men om der så på længere sigt sker ændringer, måske således søndag også inddrages, eller der måske sker en indskrænkning til kun to dyrskuedage, det skal bestyrelsen drøfte ikke mindst med udgangspunkt i undersøgelsen, hvor 400 af årets gæster på pladsen blev adspurgt om deres indtryk i forbindelse med dyrskuebesøget.

- Det ligger fast, at pladsens indretning allerede næste år vil blive ændret. Således har brandmyndighederne krævet ændringer på udstillingsområdet, og det store stille rum i og omkring opvisningsringen og flagalléen skal gøres med spændende og levende, er vi fast besluttet på.

- Der skal i det hele taget være mere bredde i tilbuddene til publikum i fremtiden - men altid med udgangspunkt i dyrene og maskinerne, påpeger dyrskuechefen og refererer til undersøgelsen ved årets skue, hvor publikum klart fastslog, at det netop er disse områder, som har størst tiltrækningskraft.

Læs også