Ritt: Jeg vil gerne fortsætte

Ritt Bjerregaard vil meget gerne forblive som fødevareminister i den socialdemokratisk ledede regering, hun regner med, vil blive dannet efter folketingsvalget den 20. november.

Fødevareminister Ritt Bjerregaard (S) er ikke i tvivl om, at der efter folketingsvalget den 20. november atter vil blive dannet en socialdemokratisk ledet regering. Og i den regering er posten som fødevareminister den ministerpost, hun helst vil have.

Det oplyste en særdeles veloplagt Ritt Bjerregaard, direkte adspurgt, på et pressemøde i Fødevareministeriet onsdag – blot 20 minutter efter, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen havde meddelt, at der vil blive afholdt valg til Folketinget tirsdag den 20. november, samtidig med valgene til kommunalbestyrelser og amtsråd.

- Det er meget spændende at være med i hele den transformation, som Fødevareministeriet er inde i. Fra at være landbrugsministerium og fiskeriministerium, er det nu et fødevareministerium. Det har været en meget kompliceret proces.

- Alene det, at fødevareregionerne skal fungere med medarbejdere, der kommer mange steder fra – og at de så bliver en del af et fødevareministerium. Det har ikke været nogen let proces. Og, påpeger Rit Bjerregaard, det har ligeledes krævet en omstilling, at det, vi forholder os til i dag, er overflod, mens der var mangel på fødevarer i begyndelsen af forrige århundrede.

- Et af områderne er Dioxin-indholdet, anfører Ritt Bjerregaard. Jeg mener, det er nødvendigt med grænseværdier i EU. Folk skal kunne være sikre på, at i en socialdemokratisk ledet regering vil fødevaresikkerheden altid stå over hensynet til producenten.

- En anden ting er, at vi ikke vil acceptere sprøjterester på frugt og grønt. EU har forlænget perioden med de nugældende regler til 2008. Danmark har mulighed for at lave nationale regler, men for at vi kan gøre det, skal vi først have lavet en laboratoriekapacitet, så vi kan godkende eller ikke godkende de ting, der bruges i udlandet. Derfor kan vi først sætte nationale regler i kraft i 2003.

Omkring det meget omtalte »grønne lys« for en udvidelse af den danske svineproduktion på betingelse af opfyldelse af en række krav til miljø og dyrevelfærd understreger fødevareministeren, at det ikke er besætningsstørrelsen, der er afgørende, men at miljøbetingelserne overholdes – og at disse skal skærpes.

- Der kommer nogle bud på antallet af dyreenheder, forudser ministeren. Måske kommer der noget i forbindelse med valgkampen. Eller måske først efter valget.

Ritt Bjerregaard ser positivt på bestræbelserne for at udvikle gyllesepareringsanlæg, selv om hun erkender, at det ikke løser alle problemer. Til gengæld er hun en stærk modstander af at tillade opførelse af stalde og gyllebeholdere i det åbne land – i stor afstand fra boligområder.

Læs også