Fynsk fusionssplittelse

Formanden for Fåborgegnens Familielandbrug Merete Hjort Pedersen (billedet) er klar til at bryde med flertallet og gå med i en græsrodsorganisation, hvis en fusion med Landboforeningerne gennemføres. Næstformanden i Fyns Familielandbrug advarer mod, at familielandbrugerne lader sig splitte.

De fynske familielandbrugere står splittet i spørgsmålet om en fusion med Landboforeningerne.

Således vurderer næstformanden i Fyns Familielandbrug, Ib Jensen, Glamsbjerg, at læsset tipper til fordel for et ja for hans vedkommende. Modsat lyder det fra formanden for Fåborgegnens Familielandbrug, Merete Hjorth Pedersen, Pejrup, at hun sammen med sin bestyrelse er klar til et brud, hvis fusionen bliver en realitet.

- Jeg siger klart nej på det nuværende fusionsgrundlag. Og det har jeg bestyrelsens fulde opbakning til, siger Fåborg-formanden, der også er med i Fyns Familielandbrugs bestyrelse, til Landbrug Fyn.

Merete Hjorth Pedersen vurderer, at et ja til en fusion vil betyde, at utilfredse familielandbrugere vil danne en ny græsrodsbevægelse. En tanke som en række jyske familielandbrugere har bragt ind i fusionsdebatten.

- Der er gode og dårlige elementer i fusionsoplægget. Jeg vil selv lade flertallet i planteavlsudvalget afgøre, hvad jeg anbefaler. Det er min vurdering, at vi i sidste ende vil anbefale et ja. Og hvis flertallet beslutter sig for et ja, synes jeg klart, vi skal følge de demokratiske spilleregler og lade flertallet bestemme.

- En ny græsrodsorganisation vil svække familielandbrugets position i en fusionsforening. Det tjener ikke vore interesser. Vi må bakke op om flertallets beslutning – også ved et ja, pointerer Ib Jensen.

Han vurderer, at Familielandbruget inden for 3-5 år vil få meget vanskeligt ved at få økonomien til at hænge sammen som følge af medlemstilbagegang. En eventuel fusion venter Ib Jensen vil kunne give en besparelse på 3-4 millioner kroner årligt ved sammenlægning af fusionsparternes to sekretariater.

Dertil kommer en eventuel besparelse ved at samle de to medlemsblade, Landbrugsmagasinet og Landsbladet, under et. Og netop det økonomiske aspekt er et af de krydderier, der gør fusionstanken spiselig for den fynske næstformand.

- Se på det øvrige samfund. Se for eksempel på det seneste tele-krak i USA. Se på hvordan kræfterne samles i bankverdenen og i detailhandlen, hvor få store kæder dominerer det hele. Det er ikke en fordel for mig som kunde, og jeg ønsker ikke, at vi i vores egen landboorganisation følger tidens trend og bliver store.

- Sker det, vil jeg som landmand miste indflydelse. Det ønsker jeg ikke. Demokratiet skal være ude hos den enkelte og ikke være samlet et fjernt sted. Vores svar på en fusion vil være en alternativ forening, fastslår Merete Hjorth Pedersen.

- Men, fortsætter hun, småt er heller ikke nødvendigvis godt. Og Dansk Familielandbrug er tvunget til at ændre sin organisationsstruktur. Men det skal være en ændring, hvor man fortsat er herre i eget hus.

Hun pointerer slutteligt, at hun føler sig forpligtet til at stille op som folkevalgt, hvis en græsrodsorganisation skulle blive aktuel.

Ib Jensen vil også gerne fortsætte som folkevalgt – om end i en eventuel fusionsforening.

Hovedbestyrelsen i Dansk Familielandbrug har efter avisens deadline drøftet fusionsspørgsmålet. Meldingerne fra mødet har det derfor ikke været muligt at få med i denne udgave.

Læs også