Arbejdstilsynet kan nu uddele bøder

Flere lempede love på arbejdsmiljøområdet undervejs.

- Det kan f.eks. ske, hvis vi konstaterer manglende beskyttelsesudstyr ved et igangværende arbejde. Det kunne eksempelvis være en uafskærmet rundsav eller kraftoverføringsaksel, fortæller inspektør Jørgen I. Andersen fra Arbejdstilsynets fynske region.

De nye og forenklede regler er for nylig blevet vedtaget af Folketinget - og er beskrevet i »Bekendtgørelse nr. 107 af 28. februar 2002 - om anvendelse af administrativt bødeforlæg ved overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen«.

Således er bødesanktionerne taget af bordet, hvad angår arbejdspladsvurdering (APV), sikkerhedsorganisationer på virksomheder og tilslutning til BST. Hvis der var uorden i disse forhold, havde den tidligere regering lagt op til bøder på 10.000 kroner på hvert af de tre områder.

Imidlertid er det fortsat et krav, at der skal forefindes en APV på virksomheder med ansatte medarbejdere. Den skal indeholde en beskrivelse af arbejdsforholdene på stedet, og er der områder, hvor ting skal forbedres, skal det fremgå af APV’en, hvornår der er sat deadline for udbedring af forholdene.

- Jeg vil gerne understrege, at APV’en ikke er et besværligt onde for arbejdsgiverne, men et vigtigt redskab i dagligdagen, hvor man tvinges at se sikkerhedsmæssigt på sin bedrift, pointerer Jørgen I. Andersen.

Han roser Landbrugets Rådgivningscenter og konsulenttjenesten for en stor indsats på området, blandt andet med udgivelsen af »Landbrugets Sikkerhedsmappe«, der i stor stil anvendes som grundlag for udarbejdelsen af arbejdspladsvurderingerne i landbrugsbedrifterne.

Endelig foreligger der heller ikke længere lovkrav om tilknytning til Bedriftssundhedstjenesten (BST) for landbrugsvirksomheder.

(3) 07-14-fy

Læs også