Faglig dag: Generationsskifte, fremtidens landbrug og grøn omstilling

Taagholm nær Rødekro inviterer 7. juni landbrugsinteresserede fagfolk til faglig dag – og krydrer med åben gård for familier og alle interesserede dagen efter.

Taagholm består af ejendommene Taagholm, Hovstedgaard, Vestergaard og Bygholm. Hertil er Biogas Taagholm P/S. Taagholm drives af Birgit og Michael Sangild, Morten Sangild samt Jesper Lodahl. Morten og Jesper ejer dertil MJ Taagholm ApS, der driver 660 hektar planteavl og producerer cirka 20.000 slagtegrise. Taagholm nær Rødekro danner rammen om den faglige dag. Foto: Mette Sandemann

Generationsskifte, virksomhedsoverdragelse og grøn omstilling i landbruget. Det er temaerne, når Taagholm 7. juni inviterer til faglig dag på Tågholmvej 2, Rødekro, med faglige indlæg, moderne maskiner, rundvisninger i biogasanlæg og meget mere.

- Vi synes, at tiden er til at dele vores erfaringer med andre både fagligt, men også i forhold til vores generationsskifte. Vi har i længere tid drøftet, hvad vi ville rent overdragelsesmæssigt, når far var klar til at stoppe. Vi har vendt det i vores gårdråd og snakket med rådgivere og især hinanden, fortæller Morten Sangild – den næste generation på Taagholm.

Han – og forældrene Birgit og Michael Sangild – nåede frem til, at en medejer kunne være den bedste løsning for dem. Så de valgte at kontakte Jesper Lodahl, 30 år og uddannet agrarøkonom.

Fremtidens landbrug

- Vi kendte Jesper godt i forvejen, da han har arbejdet hos os ad flere gange. Han var interesseret og startede derfor som driftsleder hos os, så vi lige kunne se hinanden an, fortæller Morten Sangild, 32 år og uddannet jordbrugsteknolog.

1. oktober sidste år etablerede Morten og Jesper således selskabet MJ Taagholm ApS, som de hver ejer halvdelen af. Her driver de 660 hektar planteavl inklusive forpagtninger og producerer 20.000 slagtegrise.

- Den selskabskonstruktion vil vi komme nærmere ind på den 7. juni, hvor også virksomhedsrådgiver Henrik F. Vester, Spiras, Jacob Olesen – partner i Boje & Ladekjær – samt Søren Rasmussen, direktør Frandsbjerg Group A/S vil komme med indlæg om generationsskifter og fremtidens landbrug, fortæller Morten Sangild.

Gas til 5.000 huse

På Taagholm er landbrugets grønne omstilling tydelig. Grøn strøm har været på banen siden to vindmøller skød op i 90’erne, og i 2002 valgte Michael Sangild at etablere et gårdbiogasanlæg

- Det skulle bare prøves. Der var 20 procents tilskud til etableringen og tanken var jo, at producere grøn strøm fra gassen. Men jeg var nok lidt naiv, for jeg troede, at sådan et anlæg kunne passe sig selv … det kan det ikke, smiler Michael Sangild.

Men anlægget blev – og det er løbende blevet udvidet. I 2019 skete skiftet fra motordrift og elproduktion til levering af opgraderet bio-naturgas til gasnettet, og i 2024 blev reaktorkapaciteten øget. I dag er ca. 35 landbrug tilknyttet anlægget, der producerer 8.100.000 m3 naturgas om året, svarende til opvarmning af cirka 5.000 parcelhuse.

Åben gård om lørdagen

Den faglige dag på Taagholm, fredag den 7. juni finder sted fra kl. 10.00 – 15.00, og vil byde på en lang række indlæg fra fagfolk og rådgivere.

Lørdag den 8. juni er tilrettelagt for naboer, nysgerrige og børnefamilier, der gerne vil se nærmere på et moderne landbrug.

Her vil der være aktiviteter for børn og mulighed for at se hyrdehunde i arbejde.

Taagholm består af ejendommene Taagholm, Hovstedgaard, Vestergaard og Bygholm. Hertil er Biogas Taagholm P/S. Taagholm drives af Birgit og Michael Sangild, Morten Sangild samt Jesper Lodahl.

Morten og Jesper ejer dertil MJ Taagholm ApS, der driver 660 hektar planteavl og producerer cirka 20.000 slagtegrise.

Faglig dag den 7. juni

Alle indlæg sker fra Speakers Corner i maskinhuset.

Kl. 10.00 bydes velkommen. Michael og Morten Sangild fortæller om deres generationsskifte.

Kl. 11.00 Tema: Generationsskifte og virksomhedsoverdragelse ved bl.a. Henrik F. Vester, virksomhedsrådgiver i Spiras, Jacob Olesen, partner Boje & Ladekjær, Søren Rasmussen, direktør Frandsbjerg Group A/S.

Kl. 12.15 Frokostpause, hvor der bydes på grillpølser m.m.

Kl. 13.00 Tema: Grøn omstilling i landbruget ved bl.a. Jan Riber Jakobsen, borgmester Aabenraa, Frand Rosager, direktør Biogas Danmark, Anders Andersen, afd.chef udvikling Spiras, Carsten Clausen Kock, afd.chef planteavl Spiras samt energi- og projektrådgiverne Holger Mikkelsen og Søren Warberg, Spiras.

Hele programmet kan ses på spiras.dk/kalender.

Løbende vil der være rundvisning i biogasanlægget samt mulighed for at se både gårdens samt udstillede maskiner, bl.a. el minilæssere og metan traktorer.

Dagen afrundes kl. 15.00.

Læs også