Generationsskifte kræver grundig forberedelse

Generationsskifte og fremtidens landbrug var blandt de store emner ved landbrugsfagdag på Taagholm ved Rødekro

Jacob Olesen er partner og rådgiver hos Boje & Ladekjær, og sidder samtidig i gårdrådet hos Taagholm. Foto: John Ankersen Fagdagen om generationsskifte, fremtidens landbrug, grøn omstilling og biogas, blev holdt i maskinhallen hos Taagholm ved Rødekro. Foto: John Ankersen Taagholm nær Rødekro dannede rammerne om arrangementet, hvor der dagen efter var åbent hus for alle. Foto: John Ankersen

- Jeg har set alle udgaver af generationsskifte – at det har gået virkelig godt og virkelig galt. Generationsskifte er en ordentlig spand af ting, man skal tage højde for.

Ordene er Jacob Olesens, der er partner i rådgivningsvirksomheden Boje & Ladekjær, og en af indlægsholderne i forbindelse med en faglig dag om generationsskifte og fremtidens landbrug, arrangeret i samarbejde med Spiras og flere partnere - og som blev holdt på grise- og planteavlsbedriften Taagholm ved Rødekro.

For hér har generationsskiftet i den grad været på dagsordenen for far og søn, Michael og Morten Sangild, og for den tredje part, de besluttede at invitere med i bedriften ved generationsskiftet i form af Jesper Lodahl.

Efter mere end 30 år i spidsen for bedriften, som han selv overtog efter sin far, begyndte tankerne om et generationsskifte at banke på for den i dag 58-årige Michael Sangild og dermed for alvor bane vejen for sønnen, 32-årige Morten Sangild, der foruden er født og opvokset på Taagholm, også er uddannet landmand fra Gråsten Landbrugsskole og tillige uddannet jordbrugsteknolog og agro business manager.

Bedriften drives i dag som et driftsselskab med de tre som ligeværdige samarbejdspartnere

Taagholm leverer årligt 20.000 slagtegrise til Danish Crown, ligesom der er hangriseproduktion samt drives 660 hektar med flere forskellige afgrøder som majs, raps, græs, hvede og rug. Dertil kommer Biogas Taagholm, der er et biogasselskab med 35 landmænd tilknyttet og med 255.000 tons biomasse/årligt.

Etablering af gårdråd

- De første skridt startede i 2019 med etablering af et gårdråd. Herefter fulgte DISC-profiler på mig og min far, fortalte Morten Sangild.

En DISC-profil er en individuel vurdering, der bruger DISC-modellen til at få dybere indsigt i en persons adfærd. DISC-profilen er et resultat af en DISC test, hvor en person besvarer en række spørgsmål om sin adfærd og præferencer.

Det var også i gårdrådet, hvor man i processen omkring generationsskiftet besluttede at få en partner udefra med i bedriften.

- Det var hér vi besluttede at få Jesper ombord. Han havde været ansat hos os i flere omgange. Det var en stor beslutning at tage én mere med ind som samarbejdspartner, fortalte Morten Sangild, der tilføjede at man i 2021 kontaktede Jesper Lodahl, der i dag udgør det tredje blad i trekløveret bag Taagholm.

En stor beslutning

30-årige Jesper Lodahl er uddannet landmand fra Gråsten Landbrugsskole i 2014 og tillige i 2020 kunne kalde sig færdiguddannet agrarøkonom.

Efter år som blandt andet driftsansvarlig på Årstiderne, teknisk service leder på en skole og driftsleder på en større økologisk kvægbedrift, var det derfor også en stor beslutning, der skulle tages, da han blev spurgt om han ville indgå som partner i en større bedrift.

En beslutning, der har vist sig at være den helt rigtige for Jesper Lodahl, der havde og stadig har masser af mål og drømme for sig selv og sin familie som partner i Taagholm:

- Målene er at skabe en god hverdag for mig og min familie, at yde mit bedste og skabe en solid indtjening og ligge i toppen. Jeg er et konkurrence-menneske, fortalte Jesper Lodahl.

Og fremtidsdrømmene er også klare.

- At være en del af løsningen og ikke en del af problemet, som vi ellers får skæld ud for i medierne. Vi er med på den grønne omstilling, konstaterede Jesper Lodahl, der også fremhævede værdier som åbenhed, inddragelse, medbestemmelse og ejerskab som vigtige.

Generationsskifte kræver forberedelse

Flere indlægsholdere var på podiet i forbindelse med fagdagen på Taagholm. En af dem var, som nævnt tidligere, partner og rådgiver i Boje & Ladekjær, Jacob Olesen, der tillige er med i gårdrådet på Taagholm og har fulgt og rådgivet om generationsskiftet.

Han gennemgik de mange typer og modeller for generationsskifter, som han har været involveret i der tæller alt fra generationsskifte i forbindelse med fri handel, familiegenerationsskifte, køb ved en arbejdsgiver, sharefarming, fælleseje, samarbejde med invester og endelig køb af en virksomhed.

- Generelt handler det om god forberedelse, hvor der er mange elementer i processen, forklarede Jacob Olesen.

Hér fremhævede han både uddannelse, kommunikation, emotionelle og kulturelle forhold, planlægning, finansiering samt jura og skat, som nogle af de elementer, der er vigtige og som kan spille ind i forbindelse med et generationsskifte.

Samtidig kom han ind på nogle af de kontraster, som han har oplevet i forbindelse med generationsskifter i landbruget. Eksempelvis når sælger vil have mest muligt for aktiverne, samtidig med at han påstår, at han vil hjælpe næste generation i gang.

Eller når køber accepterer et samarbejde, men vil bestemme det hele selv. Eller når man indgår et samarbejde med en partner, som man ikke kender i forvejen, og hvor det kan vise sig vanskeligt.

- Det handler om mennesker, men kommer ofte til at handle om data og tal, konstaterede Jacob Olesen.

Læs også