Nyt Flex Fertilizer System hovedkvarter i Langeskov

Flex Fertilizer System flytter fra Odense til Langeskov. Der afholdes reception med fremvisning af det nye sted fredag den 26. maj.

Efter otte år i samme lokaler som søstervirksomheden Egatec i Odense, er det blevet tid for Flex Fertilizer System at få mere plads. Virksomheden flytter derfor i lokaler i Langeskov, der er skræddersyede til formålet, og vil i årene fremover understøtte virksomhedens udvikling, funktion og vækst. Der er således tale om tre hovedfunktioner i den nye bygning: plads til den daglige drift – altså laboratorie til udvikling af nye gødninger, kontor- og mødelokaler til det daglige papirarbejde og invitation af gæster og værksted til bygning af gødningsblandemaskinerne, herunder egenproduktion af testbatch og specialprodukter. 

- Vi har virkelig savnet plads at brede os på. Det fylder enormt meget at bygge anlæg som vores, processen fra start til slut tager 3-6 måneder inklusive testfasen, hvor vi tjekker alting inden afsendelse, og det var der efterhånden ikke plads til hos Egatec, der selv er vækstet meget den senere tid, forklarer direktør Peder Beiskjær, der på sigt håber, at der bliver tale om mere serie-produktion af anlæg, så produktionstiden forkortes og omkostningerne reduceres. 

Planer om forsøgsparceller

Virksomheden har som ambition at kunne flytte alt næringsstoffet over på bladet – med undtagelse af en god startgødning.

- Indtil videre har vi fokuseret på en overgang fra NS-gødninger på jorden til NS-gødninger på bladet. Det gør det utrolig let for landmanden at komme i gang med vores system, uden ekstra kørsler, forklarer Allan Holm Nielsen, produktchef hos Flex Fertilizer System. 

Til at understøtte dette arbejde, er grunden det nye hovedkvarter er bygget på, stor nok til, at der kan laves forsøgsparceller og demoplots, så den del skal de kommende år sættes i system og indrettes, så det både bliver illustrativt og lærerigt. Lige nu er der dog sået bestøverbrak-blanding i arealet, for at lave lidt jordforbedring.

Ønsker at optimere næringsoptag

- Vores arbejde er jo i bund og grund at optimere næringsoptag. Det er hele vores eksistensberettigelse. Jo mere effektive vores gødninger er, og jo dygtigere vi gør landmanden med hensyn til at bruge dem rigtigt og optimalt, jo større succes, supplerer landbrugsfaglig konsulent Jan Fischer Jensen og understreger, at det nye hovedkvarter er en vigtig brik i forhold til.

I fremtiden skal man derfor holde øje med invitationer til for eksempel workshops eller andre info-arrangementer fra Flex – og har man selv et ønske om at komme forbi og lære noget om dette eller hint med hensyn til gødskning, så er man velkommen til at kontakte Flex Fertilizer System og høre om det kan lade sig gøre.

- Vi er altid åbne overfor gæster, der vil lære nyt og er nysgerrige på nye muligheder. Så alle er velkomne, slutter Peder Beiskjær.

- Der er brug for udvikling og nytænkning, hvis dansk landbrug skal bevare førertrøjen som et af de mest miljø- og klimavenlige landbrug i verden i fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.

Flex Fertilizer System holder reception med fremvisning af de nye lokaler fredag den 26. maj klokken 12-16 på Agertoften 2, Langeskov.

Læs også