Stor tilslutning til roedyrkernes store inspirationsdag

Næsten 350 personer var samlet til roedyrkernes inspirationsdag i Sakskøbing Sportscenter.

Sakskøbing Sportscenter udgjorde igen i år rammerne for den store inspirationsdag for sukkerroedyrkere, der denne gang samlede knap 350 deltagere.

De mange fremmødte blev præsenteret for et omfangsrigt program, hvor man både gennemgik den seneste roesæson og så frem mod roeåret 2024.

Mødet blev holdt i samarbejde med Nordic Beet Research (NBR) og Agricenter Danmark, Nordic Sugar, der sammen med eksterne indlægsholdere leverede mange spændende indlæg i løbet af dagen.

Programmet var inddelt i forskellige emner, hvor der først var fokus på roedyrkningen herunder indlæg om både ukrudtsstrategier og rækkesprøjtning, integreret ukrudtsbekæmpelse og båndsprøjtning.

Der var også indlæg om roeoptagningen og lagringen. Det var blandt andet med inspiration til en klar optagningsstrategi, ligesom der blev givet gode råd til både frostbeskyttelse af roerne og til indstillingen af roeoptagere.

Skadedyr og robotter

Sygdomme og skadedyr var der naturligvis også fokus på. Der var således blandt andet indlæg om forekomst og bekæmpelse af trips og bladlus, ligesom der var indlæg om integreret bekæmpelse af skadedyr og nye strategier til bladsvampebekæmpelse.

Meteorolog Jesper Theilgaard, Klimaformidling.dk, gennemgik de vejrmæssige hovedtræk i 2023, og kom i sit indlæg også ind på, hvad vi kan forvente fremover.

Inspirationsdagen bød også på et indlæg om klimaeffekter fra sukkerroedyrkning, og et Yara-indlæg om grøn gødning.

Slutteligt handlede det om fremtiden – med biostimulanter og mulige robotløsninger med FarmDroid.

Diskussion om roeafslutning udsat

Mange roedyrkere har haft en vanskelig roekampagne, og især afslutningen har langt fra været mindeværdig. Det blev dog alligevel ikke det store samtaleemne på inspirationsdagen. Det sørgede Claus Nørgaard, chef for Nordic Sugar Agricenter, for.

- Jeg indrømmer, at det har været en lidt vanskelig kampagne og et vejrmæssigt usædvanligt år. Jeg ved godt, at nogle af jer gerne vil diskutere særligt afslutningen på kampagnen. Men det er altså ikke i dag, vi skal det, påpegede Claus Nørgaard, der videre oplyste, at der på generalforsamlingen i Danske Sukkerroedyrkere i begyndelsen af marts bliver lejlighed til at diskuere afslutningen.

/ jhal

Læs også