Kjeld Morel om Baltic Pipe projektet: - Kend dine rettigheder

Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel opfordrer lodsejere, der får Baltic Pipe på deres matrikel, til at sætte sig godt ind i deres rettigheder – inden der skrives under på noget.

Det er af største vigtighed, at man som lodsejer kender sine rettigheder og ved, hvad man bør tage forbehold for, vel at mærke inden der skrives under. 
Sådan lyder det fra statsautoriseret grundforbedringskonsulent Kjeld Morel, der mener, at lodsejere, der har udsigt til at få Baltic Pipe gasledningen på deres grund, i god tid inden de eventuelt skriver under på noget, ved præcis hvilke konsekvenser gasledningen kan få på deres og fremtidige ejeres råderet over jorden mange år frem i tiden – også når det gælder dræn, opførelse af eventuelle nye driftsbygninger, og dækning af omkostninger til eventuel rådgiver. 
- Man kommer nemlig ingen vegne, hvis man efter der er skrevet under, kommer og siger, det vidste jeg ikke.

Ikke nok

Som eksempel på forkert rådgivning nævner Kjeld Morel, at det ikke er korrekt, når et større firma siger, at man ikke behøver slå sine dræn til i forbindelse med Baltic Pipe bliver etableret. Det er ikke nok at dræn blot lægges i stenfaskine, for vandet finder ikke selv finder vej derfra. Derfor kan jeg kun anbefale, at man sikrer sig, at der bliver ført tilsyn med de samlinger, der bliver lavet.
Videre peger Kjeld Morel på, at det ikke er nok, at gasledningen kun lægges en meter i jorden: - Det betyder nemlig, at man efterfølgende ikke kan dræne hen over ledningen, da små dræn normalt ligger i 110-120 centimeters dybde, og de store dræn ligger i 150 centimeters dybde. Tilsvarende skal en frostfri vandledning ned i 90-100 centimeters dybde, og så er der ikke meget plads, at give af, hvis gasledningen ligger der, lyder advarslen.
Også hensynet til eventuelle fremtidige ejeres brug af jorden, herunder opførelse af nye bygninger, mener Kjeld Morel, bør være med i lodsejernes overvejelser.

Kjeld Morel har flere gode tips i LandbrugØst nummer 31, der udkommer torsdag den 2. august 2018.
 

Læs også