Nordjyske biogas-landmænd melder sig ind i landsdækkende forening

Landmændene, der skal levere til Biogas Hobro Nord, har meldt sig ind i en foreningen Landbrugets Biomasseleverandører.

De cirka 80 landmænd, der har meldt sig som leverandører til det kommende biogasanlæg Hobro Nord, får nu støtte fra leverandører fra hele landet.

Leverandørselskabet bag Biogas Hobro Nord har nemlig meldt sig ind i den landsdækkende leverandørforening Landbrugets Biomasseleverandører – en forening, der i januar måned blev stiftet i samarbejde mellem leverandørforeninger i Syddanmark.

Det er en sammenslutning af de landmænd, der leverer gylle, dybstrøelse, halm, majs og andre former for biomasse til et biogasanlæg i hele Danmark.

- Medlemskabet handler i bund og grund om at skaffe landmanden de bedst mulige aftaler, siger Jens Verner Pedersen, der er formand for leverandørselskabet bag Biogas Hobro Nord.

Sikring af de bedste forhold

Biogas Hobro Nord-projektet, der er ejet af Agri Nord, skal nu i gang med at lave leverandøraftaler.

Her er det helt klart en fordel, at leverandørerne kan trække på de erfaringer og den viden, der er samlet i den landsdækkende forening, når der skal opføres et anlæg ved Hobro.

- På den måde kan vi få de bedste leverandøraftaler og -kontrakter, siger Jens Verner Pedersen.

Samtidig kan Biogas Hobro Nord rådføre sig med biogas-kollegaerne om ejerforhold og finansiering.

- Det er en kæmpe fordel, at vi nu kan få indblik i, hvordan man har gjort andre steder ved at få adgang til at kigge de andre i kortene, siger han.

Når alle aftaler er på plads for biogasleverandørerne, skal de også have den bedste pris. I den forbindelse er det også en stor fordel, at leverandørerne står sammen i en fælles forening.

- Nogle af energiselskaberne har flere forskellige anlæg, men giver ikke nødvendigvis landmændene den samme pris. Det kan vi undgå nu, vi er i samme forening, hvor vi kender hinandens priser. Nu danner vi fælles front, så vi kan få nøjagtige de samme muligheder og rettigheder og undgå ufordelagtige, individuelle aftaler, siger han.

Anerkendelse for klimaeffekt

Landbrugets Biomasseleverandører skal være samlet talerør forretningsmæssigt og politisk på vegne af landbruget.

En af de store, politiske opgave er at sikre, at det er landmændene og ikke energiselskaberne, der bliver anerkendt for den CO2-reduktion, som biogasanlæggene står for.

- Vi landmænd er så småt begyndt at se ind i, at vi bliver afregnet af Arla og Danish Crown i forhold til vores CO2-aftryk, så derfor er det afgørende, at reduktionen kommer os til gode, siger Jens Verner Pedersen.

Skal drive biogasudviklingen

Indtil nu har det primært været energiselskaberne, der har drevet udviklingen på biogas-området. Blandt andet ved at stå bag projekter på Seges.

- Vi skal have sat pres på for, at Landbrug & Fødevarer påtager sig ansvaret for at drive udviklingen, siger Jens Verner Pedersen.

Hans og leverandørforeningernes håb er derfor, at biogas bliver en sektor på lige fod med for eksempel kvæg og svin.

- Når man politisk gerne vil slå sig på, at landbruget kan levere på den grønne og klimarigtige dagsorden, er vi nødt til selv at drive udviklingen og kunne tilbyde landmændene rådgivning indenfor området, siger han.

cc

Læs også