Slagteri til 200 millioner kroner indviet

Himmerlandskød har indviet sit nye slagteri i Aalestrup. Et slagteri med en kapacitet på 3.500 dyr om ugen, hvor europaparlamentariker Asger Christensen (V) holdt tale om jysk flid og CO2-afgiftsfrygt.

I september blev spændingen endelig forløst, da den første produktion på Himmerlandskøds nye slagteri i Aalestrup i Himmerland startede op, og forleden blev det hele markeret med en officiel åbning af det 16.000 kvadratmeter store byggeri.

Et slagteri til 200 millioner kroner, som samler alle aktiviteter for virksomheden samme sted.

Det nye slagteri har en kapacitet på 3.500 dyr om ugen og er et tydeligt bevis på, at slagterivirksomheden tror på fremtiden, noget som også blev bemærket af både borgmester i Vesthimmerland Kommune, Per Bach Laursen (V) og medlem af Europa-Parlamentet, Asger Christensen (V).

- I har investeret et trecifret millionbeløb i det her nye byggeri. Og det gør I i troen på, at rammevilkårene for dansk landbrug er intakte – også de næste 30 år. Og potentialet har der vel aldrig været tvivl om, sagde Asger Christensen og fortsatte:

Flid og tro på fremtiden

- Hvis vi skruer tiden lidt over 100 år tilbage, hvor Himmerlandskød har sine rødder – her i det midt- og nordjyske, så er jeres historik præget af flid, personlig kontakt og troen på fremtiden, lød det fra Asger Christensen.

Asger Christensen bemærkede dog også malurten i bægeret.

- Jeg vil gerne gøre en ting helt klart for jer: En CO2-afgift på den biologiske proces er gift for den animalske sektor, som i værste fald kan gå hen og halvere den danske produktion. Det må vi ikke lade ske. Vi har brug for, at vi i Danmark fører en ansvarlig erhvervs- og landbrugspolitik. Det er med den tillid, at I har investeret et trecifret millionbeløb, sagde han og fortsatte: 

Vi har brug for, at vi i Danmark fører en ansvarlig erhvervs- og landbrugspolitik. Det er med den tillid, at I har investeret et trecifret millionbeløb

Asger Christensen (V), medlem af Europa-Parlamentet

- Det er garanten for, at vi både nu og i fremtiden kan se mening med at både bygge og investere i en af Danmarks vigtigste eksporterhverv – landbrug og dets følgevirksomheder. Set fra min stol er faren, at en ensidig CO2-afgift på landbruget kan risikere at skubbe vores produktion ud over Danmarks grænser og skubbe arbejdspladser ud af landet. Det må vi ikke lade ske.

Himmerlandskød er en samling af Himmerlandskød, A/S Hjalmar Nielsen, Nordic Beed Hadsund og Kjellerup Eksportslagteri, som i 2018 blev samlet under et brand.

Slagteriet har 200 medarbejdere og har indtil nu slagtet omkring 125.000 kreaturer om året.

Læs også