Spiras leverer overskud i sit første regnskabsår

Spiras – den ny-fusionerede landboforening i det syddanske – kommer ud af sit første regnskabsår med et overskud på 4,8 millioner kroner.

Spiras blev dannet ved en opsigtsvækkende fusion mellem Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboSyd og Sønderjysk Landboforening sidste sommer. Efter at medlemmerne i de tre foreninger havde stemt ja til fusionen, blev det samtidig besluttet, at fusionen regnskabsteknisk skete med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Lene Gade Hovmøller, der tiltrådte som ny adm. direktør 1. februar i år, er glad for at møde ind til en rådgivningsvirksomhed, hvor der er styr på økonomien.

- Det er helt naturligt, at der følger omkostninger med i kølvandet på en fusion. Alt imens der er arbejdet på at opbygge den nye organisation og sammensmelte kulturerne fra de tre tidligere foreninger, så viser årets resultat også klart, at det har været muligt at holde kursen, når det gælder den daglige drift. Derfor betragtes resultatet også som værende tilfredsstillende, fastslår direktøren.

Den nye direktør understreger, at Spiras med fusionen står med et endnu stærkere rodnet af medarbejdere, netværk, kompetencer samt faglighed og viden.

- Fra både direktionen og bestyrelsen skal der lyde en stor og anerkendende tak for en stor indsats fra alle ansatte. Et sådant resultat kan kun lykkes med dygtige og dedikerede medarbejdere. Med fusionen har vi opnået øgede kompetencer og synergier, som kommer kunderne til gode, tilføjer hun.

Direktionen forventer, at der også i 2024 opnås et positivt resultat på bundlinjen.

Læs også