Danish Crown vil sætte fart på udrulningen af »lovende klimateknologi« med nyt ejerskab

Danish Crown har købt sig ind i virksomheden AgroGas, der har udviklet en teknologi, hvor metangas fra gylletanke brændes af for at nedbringe klimaaftrykket. En metode, der potentielt kan reducere CO2-udledningen fra et kg grisekød med 10 til 20 procent.

Foto: Danish Crown

Det kan lyde mærkeligt, at en brændende gasfakkel ved en gylletank kan reducere klimaaftrykket på et kg grisekød. Men det er et ubestridt faktum, for når det er metangas fra en gylletank, der driver flammen, så bliver den skadelige drivhusgas omdannet til CO2. Metoden er relativ ny, og beregninger viser, at klimabelastningen fra det metan, der brændes af, reduceres med over 95 procent.

- Vi har fra start set et enormt potentiale i den her teknologi, og derfor har vi nu valgt at købe os ind i AgroGas. På den måde sikrer vi, at Danish Crowns andelsejere både kan være først med teknologien, og samtidig kan vi som virksomhed være med til at udvikle en af de nye teknologier, der virkelig kan bidrage til en grøn omstilling af landbruget, siger Jais Valeur, koncernchef i Danish Crown i en pressemeddelelse.

Teknologien er en udspringer af selskabet Deponigas ApS, der gennem mere end 20 år har arbejdet med gasindvinding fra lossepladser i Danmark. I 2019 blev det første forsøg med at bruge teknologien til afbrænding af metangas fra gylle startet, og da de indledende forsøg viste et enormt potentiale, blev virksomheden AgroGas stiftet med det mål at udbrede teknologien indenfor landbruget. Det førte i første omgang til et partnerskab med Danish Crown, som nu udvides til et medejerskab.

- Vi har været glade for partnerskabet med Danish Crown. Derfor ser vi et meget stort potentiale i medejerskabet, som skal sætte turbo på udrulningen af AgroGas-anlæg og ikke mindst skalering af forretningen i først og fremmest Danmark og dernæst udlandet til gavn for klimaet, udtaler Peter Foged Larsen og Mikkel Kastensand, der er stiftere af AgroGas.

Fakta: Hvorfor gør fakkel-teknologien en forskel for klimaet?

Det gør den, fordi metangas skader atmosfæren 28 gange mere end CO2. Men når en af Danish Crowns landmænd tænder faklen, og flammen brænder, så omdannes metangassen til CO2. Faktisk er det sådan, at når et kg kulstof i metangas brændes af, omdannes det til præcist et kg CO2 målt som kulstof. Derfor bliver CO2-belasningen fra hvert kg afbrændt gas reduceret 28 gange.

Rent teknisk fungerer fakkel-anlægget sådan her:

En pumpe suger metangas ud af toppen på en lukket gylletank. Derfra pumpes metangassen frem til faklen, hvor gassen brændes af og omdannes til CO2. Grunden til, at det er bedre at udlede CO2 end metan, er, at metangassen ude i atmosfæren fanger langt mere af den varme, som stråler ud fra jorden og bidrager derfor mere til den globale opvarmning. Derudover optager planter og træer som en naturlig del af deres vækst også CO2 til opbygning af biomasse.

Metan-emission

AgroGas-teknologien er lige nu en del af GUDP-projektet Less (Low Emission Slurry Storages), som bl.a. skal validere effekten med det mål at komme på listen over fremtidens mest lovende teknologier til reduktion af metan-emission fra gylletanke. Projektet gennemføres i et samarbejde med Seges, Landia og Aarhus Universitet, hvor seniorforsker Anders Peter Adamsen betegner teknologien som lovende.

- Det ser ud som om, at man med en effektiv tætning af de overdækkede gylletanke og aktiv opsamling af gas fra gylletankene vil kunne opsamle og afbrænde metangas nærmest hele året, siger seniorforsker Anders Peter Adamsen, som sammen med kollegaer og AgroGas har arbejdet med at optimere og dokumentere teknologien igennem de seneste par år:

- Det er et yderst vigtigt skridt, da metangas er en utrolig potent klimagas, og vel at mærke en, som vi kan gøre noget ved med denne nye teknologi. Vi har et stort behov for at finde teknologier, der kan reducere metangas fra gylletanke, da f.eks. hyppig udslusning af gylle i stalde vil give mere metangas i gylletanken.

Reducere udledninger

I Danish Crown hæfter man sig ved, at projektet er et godt eksempel på, hvordan Danmark kan udvikle teknologier, der kan reducere udledningen af klimagasser fra landbruget.

- Som virksomhed har vi et erklæret mål om at drive udviklingen i jagten på at skabe en mere bæredygtig fremtid for kød. Det her er et meget konkret initiativ, og vi kommer til at arbejde målrettet for både at udvikle og udbrede teknologien, og jeg vil bestemt ikke afvise, at der kan komme andre typer projekter i fremtiden, siger Jais Valeur.

I øjeblikket undersøges det, om reduktionen af CO2-aftrykket, der sker ved afbrændingen af metangassen fra gylletanke, kan omsættes til CO2-certifikater. Det forventes afklaret i løbet af få måneder.

Det første anlæg er lige nu under indkøring, og flere er på vej. Der bliver løbende evalueret på resultaterne, og hvis de lever op til forventningerne, er det planen at tilbyde teknologien til alle andelsejere i Danish Crown.

Læs også