Gyllebeholderen må gerne bruges til vand fra vaske- og fyldepladsen

Fra årsskiftet blev det forbudt at have en nedgravet opsamlingstank på vaske- og fyldepladsen. Meldingen fra myndighederne var først, at man heller ikke måtte bruge en tidligere gyllebeholder til opbevaring af vaskevandet. Det må man nu gerne alligevel.

Mange planteavlere fik ved årsskiftet travlt med at grave den nedgravede opsamlingstank på vaske- og fyldepladsen op, fordi det fra 31. december blev forbudt at have den nedgravet.

Dengang var udmeldingen fra myndighederne, at man heller ikke måtte bruge en tidligere gyllebeholder til opbevaring af vaskevandet. Dengang hed det sig, at man ikke måtte bruge gyllebeholdere til opbevaring af vaskevand, hvis beholderen ikke samtidig blev brugt til husdyrgødning. Men, ifølge VKST, er der nu nye udmeldinger fra Miljøstyrelsen.

- I modsætning til tidligere udmeldinger, skriver Miljøstyrelsen nu, at man fortsat kan bruge gyllebeholdere til opsamling og opbevaring af vand fra vaskepladsen – også selvom gyllebeholderen ikke længere bruges til gylle.

Det kræver dog, at gyllebeholderen er tilmeldt beholderkontrolordningen, så der føres kontrol med, at beholderen er tæt.

Samtidig skal man være opmærksom på, at vaskevand med pesticidrester ikke må stå i den underjordiske fortank, men kun må ledes gennem fortanken og videre ud i selve gyllebeholderen.

Fælles om vaskepladsen

Har man en ren planteavlsbedrift uden gyllebeholder, anbefaler VKST at lave en vaskeplads, hvor man samler vandet op i en anden beholder over jorden.

Skal man lave en vaskeplads, er det stadig vigtigt, at pladsen lever op til alle krav.

Det kan være omkostningstungt at lave en vaskeplads, og derfor foreslår rådgivningscenteret, at man også kan overveje at gå sammen med en eller flere naboer om at lave og bruge pladsen.

Vaskepladsen

Af vaskepladsbekendtgørelsen fra 2009, der er opdateret i 2018, fremgår det, at du kun må påfylde eller vaske sprøjten på befæstede arealer med en tæt bund og med opsamling – eller i marken.

I forhold til tidligere er den største ændring, at tanke på planteavlsbedrifter ikke må nedgraves, det vil sige, at man ikke må bruge gamle fortanke eller gyllebeholdere uden husdyrgødning efter 31.12.2022 (§24).

De fleste med husdyrbrug foretrækker en vaskeplads med opsamling af vand i gyllebeholdere, mens planteavlsbrug kan lave en vaskeplads, hvor man samler vandet op i en anden beholder.

Kilde: vkst.dk

Læs også