Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Efter 47 år i byggebranchen er John Gråkjær en erfaren herre i forhold til konjunktursvingninger, hvilket giver den viden og den forretningssans, der skal til for at lægge den rigtige strategi set ud fra et marked, der svinger med politiske beslutninger og tendenser i samfundet.

- I det netop afsluttede regnskabsår har vi et overskud på over 10 mio. DKK i virksomheden, hvilket er en resultatfremgang på næsten 50 mio. DKK i forhold til året før, udtaler John Gråkjær, som er stifter af den familieejede Gråkjær Holding-koncern.

- Vi har sat det hold af kompetente og engagerede medarbejdere, som skal være med til at føre virksomheden videre. Vores direktør Henrik Skaarup har stor viden inden for byggeriet, og han har vist sit værd ved at skabe en virksomhed, der lever op til vores værdier – troværdighed og ekspertise. Det har givet mange nye og spændende projekter over det sidste års tid, forklarer han.

Bred vifte af byggerier

Selv om landbrugsbyggeriet i mange år var fundamentet for Gråkjærs virke, så er aktiviteterne i dag spredt over flere segmenter – landbrug, erhverv, bolig og landbaseret fiskeopdræt.

- Vores erfaring fra mange forskellige segmenter og udbredt geografi har - sammen med vores gennemprøvede proces omkring byggeri i totalentreprise – givet os fundamentet til at bygge alt fra kvægstalde i det nordligste Norge, lager- og logistikvirksomheder i Jylland, topmoderne hotelbyggeri i Ørestaden til svinestalde på Bornholm. Bare for at nævne lidt af vores spænd. Vi har i øvrigt også de seneste år realiseret mere end 1.300 lejligheder, fra rækkehuse til ungdomsboliger og seniorboligprojekter, påpeger direktøren.

På landbrugssiden har Gråkjær gennem mange år været med til at udvikle nye former for staldanlæg. Virksomheden arbejder sammen med universitetsstuderende om at kortlægge CO2-aftryk i de innovative landbrugsprojekter. ”Vi oplever en stigende interesse fra landmænd, der vil høre om vores konceptbyggeri, og som ser ind i forbrugernes efterspørgsel i fremtiden, pointerer salgsdirektør Martin Rindom. Det norske marked er stærkt på kvægstalde, mens det i Danmark især er anlæg til svineproduktion.

Nøgletal Gråkjær Holding A/S 2019/20 (mio. DKK):

Nettoomsætning 575,4

Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) 14,4

Resultat før finansielle poster (EBIT) 12,0

Resultat før skat 10,6

Resultat efter skat 8,5

Egenkapital 59,3

Balancesum 163,1

Soliditetsgrad 36,4 procent

Læs også