Erhvervsminister: - Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

Godt 80 ildsjæle fra landområder over hele landet var forleden dukket op til landsbytopmøde, som hvert år holdes af Landdistrikternes Fællesråd. Det var landsbyen Vestervig i Thy (Årets Landsby 2013, red.), som var vært for arrangementet, som samler de lokale aktionsgrupper (LAG) og sætter fokus på, hvordan man skaber liv og arbejdspladser på landet.

Et formål som befolkningen kan søge såkaldte LAG-midler til via EU’s Landdistriktsprogram, hvoraf finansieringen er delt mellem Erhvervsstyrelsen og EU.  Der er for perioden 2015-2019 i skrivende stund udbetalt samlet 373.200 kroner til projekter på landet, oplyser Erhvervsstyrelsen til avisen.

I dagens anledning var hovedtaleren erhvervsminister Simon Kollerup (S), der selv kommer fra landsbyen Lildstrand – også i Thy.

- Jeg gider ikke være den type minister, der kører en flot bil op foran en virksomhed og siger noget, der ingen virkning får, og kører igen. Jeg vil have, der skal ske noget. Og jeg kender til værdien af fællesskabet og trygheden i de små samfund, og jeg mener det alvorligt med at være minister for landdistrikterne, sagde Simon Kollerup indledningsvist.

Ind ad hoveddøren

Ministeren lagde i sin tale vægt på regeringens nylige tilbagerulning af den forrige regerings besparelse af LAG-midlerne. Det betyder, at de lokale aktionsgrupper får 30 millioner kroner ekstra i 2020 til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Den nyhed vakte mest glæde i salen, men da tiden kom til spørgsmål til ministeren, fyldte udfordringer blandt de fremmødte borgere fra landet.

Inger Bøgh Bisgaard, der er administrator for LAG Thy-Mors, spurgte Simon Kollerup, hvordan han vil sikre en smidigere sagsbehandling.

- Der hersker en nulfejlskultur i proceduren, hvor petitesser kan gøre, at tilsagn om tilskud frafalder. Det gør, at folk er mere forsigtige med at søge, og på den måde bremses den gode udvikling på landet. Det er frustrerende, sagde administratoren.

Simon Kollerup erkendte, at EU-tilskud og de regler, det fører med sig, kan være tungt at danse med. 

 - Jeg tror ikke, det vil være realistisk at lave EU-reglerne om. Men derfor kan det godt være, at vi kan gøre noget på den danske side af hegnet. Det er en sagsbehandling, der hører under mig, så der er ikke andet for end at finde ud af, om det kan gøres mere smidigt. Og hvis der er konkrete eksempler, så lad os få udfordringerne ind ad hoveddøren, for vi er nødt til at få det helt åbent frem, sagde ministeren. 

Vil hjælpe med belåning

Martin Ditlevsen, medlem af Karup-Kølvrå Byforum, spurgte til udbetaling af tilskud.

- Det er stadig sådan, at pengene først kommer sent, og det er et kæmpe problem. For så skal vi lægge pengene ud, og det gør processen med de her ellers gode midler og muligheder en del mindre sjovt, sagde han.

Også her var Simon Kollerup løsningsparat.

- Jeg er bekendt med, at den store udfordring er belåning til projekter på landet. Det må vi få løst, inden der kommer en ny minister. For jeg vil gerne undgå, at I agerer kassekredit for banken, fordi man i forvejen beder folk, som er ildsjæle, om meget. Her er mit mål at skabe lige muligheder, så sunde projekter ikke stoppes af manglende vilje til finansiering.

På aftenen talte også formænd for henholdsvis Ørsted Kro’s venner og Ørsted Kro A/S, der er kendt fra TV2-programmet: »Ørsted – landsbyen der ikke ville dø«, som har fået bevilget LAG-midler. Ligesom Jens Kr. A. Møller, udvalgsformand og adm. direktør i DLR Kredit indviede deltagerne i de 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Til slut var der diskussion ved langbordene, hvor tilhørerne selv skulle komme med bud på udvikling af landdistrikterne.

LAG og Landdistriktsprogrammet

 • Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper (LAG) på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer
 • Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle og/eller understøtte levevilkår og det lokale erhvervsliv i landdistrikterne og på de små øer
 • LAG hører under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, der modsat programmets midler til landbruget, ikke administreres af Landbrugsstyrelsen, men af Erhvervsstyrelsen 
 • Landdistriktsprogrammet realiseres ved finansiering fra EU og den danske stat. Det samlede budget for perioden 2014-2020 er på cirka 9,3 mia. kr., hvoraf 6,8 mia. kr. er fra EU. LAG-midler udgør minimum fem procent af midlerne, som i skrivende stund for 2015-2019 er 373.200 kroner, oplyser Erhvervsstyrelsen til avisen
 • Tilskud fra LAG kan maximalt gives til 50 procent af de støtteberettigede udgifter. For projekter indenfor fødevareproduktion kan der dog maximalt gives 40 procent tilskud
   

Kilde: Erhvervsstyrelsen               

Sådan fordeles de ekstra midler

 • Region Nordjylland får yderligere 4,96 millioner kroner
 • Region Midtjylland får yderligere 5,75 millioner kroner 
 • Region Syddanmark får yderligere 7,81 millioner kroner
 • Region Sjælland får yderligere 7,81 millioner kroner
 • Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner

Landdistriktsprisen 2019

Virksomheden Strandet fra Vorupør i Thy vandt Landdistriktsprisen 2019, som blev uddelt på årets Landdistriktskonference i Bredsten i slutningen af oktober.
Strandet fik prisen for, at den engagerer lokalsamfundet i indsamling og genanvendelse af plastik, der bliver skyllet op på de vestjyske strande, og på den måde både skaber arbejdspladser og en øget bevidsthed omkring plastik i miljøet.Med til prisen følger en check på 15.000 kroner.

Læs også