bannerPos

Erhvervsminister: - Udfordringer skal til åben diskussion

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) havde ikke kun nyheden om 30 millioner ekstra til LAG-midlerne i 2020 med sig til Vestervig i Thy. Han lovede tilhørerne at kigge på at gøre sagsbehandlingen smidigere samt at finde en løsning på finansieringen af projekter, før det endelige tilskud fra Landdistriktsprogrammet udbetales. Fotos: Ditte Birkebæk Jensen

Ditte Birkebæk Jensen

Journalist
09-11-2019 08:00
Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

Godt 80 ildsjæle fra landområder over hele landet var forleden dukket op til landsbytopmøde, som hvert år holdes af Landdistrikternes Fællesråd. Det var landsbyen Vestervig i Thy (Årets Landsby 2013, red.), som var vært for arrangementet, som samler de lokale aktionsgrupper (LAG) og sætter fokus på, hvordan man skaber liv og arbejdspladser på landet.

Et formål som befolkningen kan søge såkaldte LAG-midler til via EU’s Landdistriktsprogram, hvoraf finansieringen er delt mellem Erhvervsstyrelsen og EU.  Der er for perioden 2015-2019 i skrivende stund udbetalt samlet 373.200 kroner til projekter på landet, oplyser Erhvervsstyrelsen til avisen.

I dagens anledning var hovedtaleren erhvervsminister Simon Kollerup (S), der selv kommer fra landsbyen Lildstrand – også i Thy.

- Jeg gider ikke være den type minister, der kører en flot bil op foran en virksomhed og siger noget, der ingen virkning får, og kører igen. Jeg vil have, der skal ske noget. Og jeg kender til værdien af fællesskabet og trygheden i de små samfund, og jeg mener det alvorligt med at være minister for landdistrikterne, sagde Simon Kollerup indledningsvist.

Ind ad hoveddøren

Ministeren lagde i sin tale vægt på regeringens nylige tilbagerulning af den forrige regerings besparelse af LAG-midlerne. Det betyder, at de lokale aktionsgrupper får 30 millioner kroner ekstra i 2020 til projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling i landdistrikterne.

Den nyhed vakte mest glæde i salen, men da tiden kom til spørgsmål til ministeren, fyldte udfordringer blandt de fremmødte borgere fra landet.

Inger Bøgh Bisgaard, der er administrator for LAG Thy-Mors, spurgte Simon Kollerup, hvordan han vil sikre en smidigere sagsbehandling.

- Der hersker en nulfejlskultur i proceduren, hvor petitesser kan gøre, at tilsagn om tilskud frafalder. Det gør, at folk er mere forsigtige med at søge, og på den måde bremses den gode udvikling på landet. Det er frustrerende, sagde administratoren.

Simon Kollerup erkendte, at EU-tilskud og de regler, det fører med sig, kan være tungt at danse med. 

 - Jeg tror ikke, det vil være realistisk at lave EU-reglerne om. Men derfor kan det godt være, at vi kan gøre noget på den danske side af hegnet. Det er en sagsbehandling, der hører under mig, så der er ikke andet for end at finde ud af, om det kan gøres mere smidigt. Og hvis der er konkrete eksempler, så lad os få udfordringerne ind ad hoveddøren, for vi er nødt til at få det helt åbent frem, sagde ministeren. 

Vil hjælpe med belåning

Martin Ditlevsen, medlem af Karup-Kølvrå Byforum, spurgte til udbetaling af tilskud.

- Det er stadig sådan, at pengene først kommer sent, og det er et kæmpe problem. For så skal vi lægge pengene ud, og det gør processen med de her ellers gode midler og muligheder en del mindre sjovt, sagde han.

Også her var Simon Kollerup løsningsparat.

- Jeg er bekendt med, at den store udfordring er belåning til projekter på landet. Det må vi få løst, inden der kommer en ny minister. For jeg vil gerne undgå, at I agerer kassekredit for banken, fordi man i forvejen beder folk, som er ildsjæle, om meget. Her er mit mål at skabe lige muligheder, så sunde projekter ikke stoppes af manglende vilje til finansiering.

På aftenen talte også formænd for henholdsvis Ørsted Kro’s venner og Ørsted Kro A/S, der er kendt fra TV2-programmet: »Ørsted – landsbyen der ikke ville dø«, som har fået bevilget LAG-midler. Ligesom Jens Kr. A. Møller, udvalgsformand og adm. direktør i DLR Kredit indviede deltagerne i de 17 anbefalinger fra Udvalget for levedygtige landsbyer. Til slut var der diskussion ved langbordene, hvor tilhørerne selv skulle komme med bud på udvikling af landdistrikterne.

LAG og Landdistriktsprogrammet

 • Der er i alt 26 lokale aktionsgrupper (LAG) på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer
 • Med LAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk hånd til at udvikle og/eller understøtte levevilkår og det lokale erhvervsliv i landdistrikterne og på de små øer
 • LAG hører under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, der modsat programmets midler til landbruget, ikke administreres af Landbrugsstyrelsen, men af Erhvervsstyrelsen 
 • Landdistriktsprogrammet realiseres ved finansiering fra EU og den danske stat. Det samlede budget for perioden 2014-2020 er på cirka 9,3 mia. kr., hvoraf 6,8 mia. kr. er fra EU. LAG-midler udgør minimum fem procent af midlerne, som i skrivende stund for 2015-2019 er 373.200 kroner, oplyser Erhvervsstyrelsen til avisen
 • Tilskud fra LAG kan maximalt gives til 50 procent af de støtteberettigede udgifter. For projekter indenfor fødevareproduktion kan der dog maximalt gives 40 procent tilskud
   

Kilde: Erhvervsstyrelsen               

Sådan fordeles de ekstra midler

 • Region Nordjylland får yderligere 4,96 millioner kroner
 • Region Midtjylland får yderligere 5,75 millioner kroner 
 • Region Syddanmark får yderligere 7,81 millioner kroner
 • Region Sjælland får yderligere 7,81 millioner kroner
 • Dertil kommer, at LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø tilsammen får yderligere 3,68 millioner kroner

Landdistriktsprisen 2019

Virksomheden Strandet fra Vorupør i Thy vandt Landdistriktsprisen 2019, som blev uddelt på årets Landdistriktskonference i Bredsten i slutningen af oktober.
Strandet fik prisen for, at den engagerer lokalsamfundet i indsamling og genanvendelse af plastik, der bliver skyllet op på de vestjyske strande, og på den måde både skaber arbejdspladser og en øget bevidsthed omkring plastik i miljøet.Med til prisen følger en check på 15.000 kroner.

 du blevet klogere på EU's fælles landbrugspolitik?

Småt med økologi uden EU-støtte

Priserne på økologiske fødevarer ville være meget højere uden støtten fra EU’s landbrugsordning.

Mange tilskudskroner til øko-arealstøtte er spildt

Mens politikerne agter at booste de økologiske tilskud, så får mange økologer flere støttekroner, end de har behov for i kompensation for deres ekstra dyrkningsomkostninger.

Over en femtedel af tilskudskroner er overflødige

Mange landmænd ville investere i stalde eller teknologi også uden at få støtte til det, konstaterer Landbrugsstyrelsen.

Flere støttesager i klemme

Et par bøvlede støttesager har på det seneste sat en stopper for lysten til at søge yderligere EU-tilskud, siger Anders Laustsen.

Støtte har fulgt væksten på kvægbedrift

Anders Laustsen har i takt med udvidelser af sin økologiske bedrift gjort brug af tilskudsordninger fra EU, men han mener, at EU-støtten til landbruget helt bør fjernes.

Økologisk Landbrug har udviklet sig både i kraft og på trods af EU

Økologisk landbrug i Danmark har nydt godt at direkte tilskud fra CAP’en (EU’s Fælles Landbrugspolitik)

Tilskudspuljer favoriserer de store på bekostning af de små

Det var meget bedre, hvis alle tilskudsmidler fra EU’s landbrugspolitik faldt som direkte udbetalinger ligesom i gamle dage, siger Christian Bejer Petersen.

EU-støtte sikrer luft i økonomien og overlevelsesevne

Debelgaard ved Brørup ville have gjort alle de samme investeringer, også uden støtte fra Landdistriktsprogrammets tilskudspuljer. Men tilskuddene har sikret bedre vilkår i banken.

Gårdbiogasanlæg bidrager til CO2-neutralt kvægbrug

Det batter tungt i klimaregnskabet for det økologiske kvægbrug, Kroghsminde, at et biogasanlæg laver strøm og afgasset gødning af gyllen fra bedriften selv og fire naboer.

- Udfordringer skal til åben diskussion

Der var vilje til smidigere sagsbehandling og en løsning på kreditudfordringer for LAG-midlerne, da erhvervsminister Simon Kollerup (S) gæstede landsbytopmøde

- Støtte skal målrettes hele sektoren

Økolandmand Nicolaj Pedersen mener, at EU-støttemidler i mindre grad bør kunne søges af den enkelte landmand.

EU’s landbrugspolitik har været drivkraft for økologi

Uden EU’s fælles landbrugspolitik var den økologiske fødevareproduktion ikke så veludviklet som i dag, siger viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.

EU-støtte giver produktivitet og energibesparelser

Investeringer i miljøteknologi sparer det fynske gartneri, Knoppen, for omkring en femtedel af, hvad energiforbruget ellers ville have været.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Seges jagter krydsningsgevinst hos malkekvæg

Det giver økonomisk gevinst at krydse flere racer af malkekvæg, godtgør et EU-støttet avlsprojekt. Men fordomme skal overvindes, før danske mælkebønder tager midlet i brug i større stil til at forbedre deres økonomi.

Ukrudtsplante kan true dyrkningen af majs

EU-støttede markforsøg hjælper til at dæmme op for ukrudtsplanten hanespore, der truer med at vokse majsplanter over hovedet.

Minister tror på grønnere EU-politik

Fødevareminister Mogens Jensen (S) oplevede positive takter fra store EU-spillere, da han fremlagde det danske bud på en grønnere fælles landbrugspolitik i Helsinki.