Flere betingelser for støtten

Nye grønne ordninger er udtryk for, at landbrugsstøtten mere og mere vil blive brugt til at rykke landbruget, mener ekspert fra KU.

STØTTE: Hvis nogen har troet, at det større miljø- og klimafokus gør, at man i fremtiden vil se mindre støtte til landbruget fra EU, så må man nok affinde sig med, at det ikke nødvendigvis er tilfældet. Men landbrugsstøtten kommer til at have et nyt formål.

Det mener Henning Otte Hansen, der er seniorrådgiver Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

- Der har tidligere været en bølge inden for den europæiske landbrugspolitik, der sagde, at vi skulle liberalisere, og støtten skulle fylde mindre. Men klimadagsordenen gør, at man i stedet for at liberalisere kigger på at støtte på en anden måde. Så man stadig giver støtte, men ikke giver det bare for at sikre, at der er mad nok, som var den oprindelige tanke, siger Henning Otte Hansen.

Kan ikke passe sig selv

De kommende grønne ordninger, der også kaldes eco-schemes, forventes at blive en stor del af den kommende reform, og de er sigende for det herskende syn på landbrugspolitik i Europa, mener Henning Otte Hansen.

Det er 1-årige grønne initiativer, som landmændene er nødt til at arbejde med, hvis de vil have deres fulde hektarstøtte. Og det er i tråd med den generelle retning, landbrugspolitikken bevæger sig i.

- Man vil bruge støtteordninger aktivt til at få det landbrug, man gerne vil have. Man vil ikke liberalt lade erhvervet passe sig selv, som nogen mere måske tænkte for et par årtier siden, hvor man ikke længere var i fødevarekrise. Det er man stadig ikke, men nu ser man altså muligheden for at bruge landbrugsstøtten på en anden måde, siger han.

Mere styring

At landbrugsstøtten bliver mere betinget har været på vej over de seneste par reformer af landbrugspolitikken, og det kommer formentlig også til at fortsætte i den retning.

- Det er i hvert fald den trend, der er nu, at man bruger støtten til at styre til de ting, man gerne vil have. Det er ikke kun klima, det er også ting som lokale fødevarer, som man gerne vil tilgodese, siger han.

Med dagsordenen følger også en lidt mere protektionist politik, mener Henning Otte Hansen.

- Alt tyder på, at man prøver at gøre ting, så man kan producere mere bæredygtigt til sig selv og forsøge at reducere importen fra for eksempel Kina. Det er en tendens, vi ser på verdensplan, at markeder lukker sig lidt om sig selv. Vi ser det også i USA og Australien, siger Henning Otte Hansen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Læs også