Godkendelser af nationale strategiplaner trækker ud

Forhalingen er i høj grad bekymrende, siger Landbrug & Fødevarers EU-politiske chef, Niels Lindberg Madsen.

Europa-Kommissionen vil først kunne have endeligt godkendt de første, nationale udmøntninger af EU’s landbrugsreform til september, lyder det nu fra Europa-Kommissionen.

Der var ellers køreplanen, at alle medlemslandenes såkaldte CAP-strategiplaner for hver deres nationale udgaver af støtteordninger og regler skulle være blåstemplet til sommer, så medlemslandene da havde det fulde og hele retsgrundlag at udstikke krav og regler for til hver deres landmænd om opfyldelsen af reformens overordnede målsætninger.

Udsættelsen af den tidsfrist betyder, at der nu vil gå endnu mere tid, førend også danske landmænd – forud for at reformen træder i kraft fra 2023 - kan få fuldt kendskab til, hvad de har at gøre med i form af blandt andre bekendtgørelser og vejledninger fra Landbrugsstyrelsens side.

- Det er i høj grad et problem og bekymrende, hvis godkendelserne ikke sker før. Landmændene har brug for at vide, hvad det er, som de går ind til med reformen, siger Niels Lindberg Madsen, som er EU-politisk chef i Landbrug & Fødevarer.

I forvejen har L&F presset på for at få Landbrugsstyrelsen til at speede processen op med at udstede bekendtgørelser og vejledninger til de forskellige støttekrav og -ordninger, som skal gælde herhjemme.

På vegne af alle landmænd i fællesskabet har også deres fælles interesseorganisation, Copa Cogeca, længe kritiseret, at det ikke går hurtigere med regelimplementeringen, og organisationen har efterlyst fuldt overblik til sommer. Ellers får det alvorlige konsekvenser for landmændene, sagde Copa Cogecas præsident, Christiane Lambert i december.

Flere lande er bagud

Alle medlemslande skulle have indleveret deres CAP-strategiplaner til Europa-Kommissionen inden nytår. Men hele ni medlemslande – deriblandt Tyskland – nåede det ikke. Endnu mangler fem medlemslande at have gjort det. Det har forsinket hele godkendelsesprocessen.

Og den forsinkelse kommer også danske landmænd til at lide under, selv om Danmark nåede tidsfristen. I forvejen er nogle danske planteavlere allerede i vildrede med deres markplaner for efteråret, som nye regler for 2023 berører. Og hvis der går helt til september, førend kommissionen godkender Danmarks strategiplan, så er det først på det tidspunkt, at Landbrugsstyrelsen vil have et EU-retsgrundlag at kunne tage fat på til at udarbejde de endelige vejledninger og bekendtgørelser for de danske regler, siger Niels Lindberg Madsen.

- Det er ikke godt nok, konstaterer han om forhalingen.

På et møde med Europa-Parlamentets landbrugsudvalg den 2. februar tilkendegav vicegeneraldirektør Mihaill Dumitru, at det ikke er »realistisk«, at bare nogle af de nationale CAP-strategiplaner vil være godkendt til sommer, sådan som tidsplanen ellers har været.

- For mig at se er september en meget mere realistisk dato for godkendelse af strategiplaner, sagde vicegeneraldirektøren til det europæiske netmedie, Euractive.

Han sagde også, at for ham at se vil der være sikkerhed nok for, hvordan reglerne bliver for så store dele af landbrugsreformen, at landmændene vil kunne handle på det, imens resterende detaljer af CAP-reformen afventer at blive pindet ud.

Ingen forpligtende løfter fra styrelsen

Niels Lindberg Madsen skønner, at der ingen fare er for, at ikrafttrædelsen af hele landbrugsreformen bliver udsat for alle medlemslandes vedkommende, hvis nogle medlemslande ikke når at blive endelig færdige med den nationale udmøntning inden efter næste nytår.

- Det har jeg svært ved at forestille mig. Dem, som kan være i farezonen, er i første række landmændene i de lande, som endnu ikke har indsendt deres CAP-strategiplaner til godkendelse. De landmænd risikerer at gå ind i det nye år uden at vide, hvilket regelsæt der gælder for dem. Der er vi trods alt ikke i Danmark, siger han.

I Danmark har blandt andre L&F appelleret til Landbrugsstyrelsen om at sætte en større informationskampagne i gang om, hvad CAP-reformen kommer til at betyde for landmændene herhjemme. Der hersker stor uvished i hele branchen om, hvad mange konkrete detaljer og regler bliver.

- Landbrugsstyrelsen er begyndt at lægge lidt op på internettet. Men det er meget lidt. Vi har bedt dem om at lave dels en decideret informationskampagne og også at tage rundt i landet og orientere med informationsmøder på rådgivningscentrene. De har ikke svaret på en forpligtende måde, siger Niels Lindberg Madsen.

Læs også