Økologer rammes lige så hårdt af strukturudviklingen som konventionelle landmænd

Det vil ikke hæmme udviklingen mod mere økologi, at der bliver færre små og flere store bedrifter, mener ØL

Læs også