Landmænd får ekstra måned til gødningsregnskaber

Som følge af coronakrisen har Landbrugsstyrelsen besluttet at udskyde fristen for, hvornår landmænd skal have udfyldt gødningsregnskaberne. Miljøstyrelsen udskyder ligeledes fristen for at indsende sprøjtejournaldata. L&F arbejder på at få rykket flere frister.

Landbrugskonsulenterne udfordres i øjeblikket af hjemmearbejdet som følge af situationen med coronavirus. Konkret har flere svært ved at nå at indberette, hvor meget gødning landmændene har brugt i planperioden 2018/2019, og hvor meget de har sprøjtet. Derfor har Landbrugsstyrelsen besluttet at udskyde fristen, så konsulenter og landmænd får en måned ekstra til at udfylde gødningsregnskaberne.

Også Miljøstyrelsen udskyder fristen for indberetning af sprøjtejournaldata for landmænd, gartnere og andre jordbrugere.

- Vi er i tæt dialog med erhvervet på grund af den nuværende situation – og det fortsætter vi med at være. Vi har blandt andet drøftet fristen for indberetning af gødningsregnskaberne, som lige nu volder konsulenterne problemer, fordi de ikke kan sidde sammen med landmanden, som de plejer. Her kan vi heldigvis hjælpe ved at give landmænd og konsulenter ekstra tid. Derfor har vi rykket fristen til slutningen af april, siger vicedirektør i Landbrugsstyrelsen, Louise Piester.

Landbrugsstyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt ikke, at fristudsættelsen vil komme til at påvirke sagsbehandlingen. Oprindeligt var fristen den 31. marts. Nu er fristen den 30. april.

Giver landmænd ekstra mulighed

På Twitter har fødevareminister Mogens Jensen (S) påpeget vigtigheden i at være fleksibel i en svær tid:

Yderst tilfredse

Hos Landbrug & Fødevarer bekræfter områdedirektør Niels Peter Nørring, at der er tæt dialog mellem erhvervet og Landbrugsstyrelsen lige nu. En dialog som startede allerede onsdag aften i sidste uge, kort efter statsministeren havde sendt de fleste statsansatte på hjemmearbejde. Han er glad for, at styrelsen har lyttet.

- Vi har drøftet alle de barrierer og kæmpemæssige udfordringer, som vi løber ind i på grund af corona, siger han, og forklarer, at rykningen af fristen for gødningsregnskaberne og indsendelse af sprøjtejournaldata er det første resultat af den dialog.

- Det er vi yderst tilfredse med. Og vi har også den forståelse, at hvis der fortsat er problemer om nogle uger, og det kan der jo være, så er situationen en ny, og så tager vi en ny drøftelse, siger Niels Peter Nørring.

Han forklarer, at arbejdet med at lave gødningsregnskaber og indsendelse af sprøjtejournaler ofte foregår i et tæt samarbejde mellem landmand og konsulent. Da de jo af naturlige årsager lige nu ikke kan sidde fysisk sammen, besværliggør det arbejdet.

- I den her situation er det jo tvingende nødvendigt, at vi lytter til myndighedernes anbefalinger. Vi skal over den her coronakrise. Det er det allervigtigste. Og så må vi forvente, at der bliver givet de nødvendige udsættelser og tilpasninger i forhold til administrationen af de her ordninger, som Landbrugsstyrelsen har, siger Niels Peter Nørring.

I dialog om Tast-selv

Han forklarer, at Landbrug & Fødevarer lige nu er i dialog med Landbrugsstyrelsen omkring it-systemet Tast-selv, som bliver brugt til at indsende fællesskemaet.

- Konsulenterne sidder jo ikke længere i konsulenthusene, men derhjemme. Det gør, at nogle af procedurerne, da man ikke har det samme it-udstyr, ikke er så lette at håndtere. Også hurtigheden af de adgange, der er til de store centrale systemer i staten, er lige nu betydeligt langsommere, da der er så mange, der lige nu arbejder hjemmefra, siger Niels Peter Nørring.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også