bannerPos

Polsk grænselukning omfatter ikke dyretransporter – men det bliver bøvlet

Det kan vise sig at blive bøvlet at eksportere smågrise fra Danmark til Polen, efter at Polen har valgt at lukke sine grænser fra midnat denne weekend. For selvom grænselukningen ikke omfatter dyr, så forudser Fødevarestyrelsen ventetid og bøvl.

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
14-03-2020 17:46
Nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene, oplyser Fødevarestyrelsen. Risiko for at danske smågrise kan strande i udlandet.

Der har siden fredag aften været stor usikkerhed om, hvorvidt Polens beslutning om at lukke sine grænser fra midnat mellem lørdag og søndag vil omfatte den store smågrisetransport fra Danmark, som årligt omfatter 6 millioner dyr.

- De polske restriktioner omfatter ikke transporter af varer og levende dyr, oplyser Fødevarestyrelsen nu.

Men det understreges samtidig, at antallet af åbne grænseovergange vil være væsentligt begrænset. Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at der i planlægningen af transporter afsættes tilstrækkelig tid til grænsekrydsning.

Tag alle forholdsregler

Selvom de polske restriktioner altså ikke omfatter transporter af varer og levende dyr, så må de nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene.

- Det kan heller ikke udelukkes, at der vil være lande, som helt afviser forsendelser af levende dyr, vurderer styrelsen i Danmark.

Fødevarevarestyrelsen opfordrer derfor alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at levende dyrene uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark, da de vil kunne strande i transitlande, f.eks. Tyskland, med de problemer det medfører.

Afviste dyr kan strande i udlandet

Hvis dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU-lande, så er det ifølge Fødevarestyrelsen de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen.

- Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen. Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse, oplyser Fødevarestyrelsen.

Styrelsen understreger, at man af dyresundhedsmæssige årsager som udgangspunkt ikke giver tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

Den polske regering har oplyst, at Polen efter midnat den 14. marts vil indføre midlertidig grænsekontrol og forbyde udlændige at rejse ind i Polen for at bekæmpe spredning af Covid-19. Foranstaltningerne træder i kraft fra den 15. marts og indtil videre 10 dage frem, med mulighed for forlængelse.

 

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Landbruget går lige nu fri af coronakrisen

Landbruget er ofte et smertensbarn for mange banker. I denne krise skiller erhvervet sig positivt ud i forhold til mange andre erhverv – som det ser ud lige nu, lyder det fra en bank og en finanskoncern.

Fremtidens køer er sikret

Hos kvægavlsselskabet Viking kører inseminørerne som de plejer, dog med de corona-forholdsregler, der kendes fra det øvrige samfund. Produktionen kører uden problemer, der tappes stadig sæd, og lagrene er fyldt op.

Udenlandske medarbejdere strander ved grænsen

Udenlandske landbrugsmedarbejdere strander i disse dage ved de lukkede grænser rundt omkring i Europa på vej tilbage til deres danske arbejdspladser. Det skaber problemer for de danske landmænd, lyder det fra AgriNord.

Grænselukning lukker både ude og inde

Både Danmark og Tyskland har som bekendt valgt at lukke grænsen mellem de to lande på grund af corona-virussen – det giver udfordringer – også i landbruget

Nye muligheder for refusion og lønkompensation ved Covid-19-sygdom

En ny særlov gør udgiften mindre, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver syge eller kommer i karantæne med Covid-19. Blandt andet kan man søge om refusion fra dag 1.

NAG regner ikke med, at coronakrisen kommer til at gå ud over forårsarbejdet

Vi tager en time og en dag ad gangen, men leverancerne kommer som de skal og vi gødning på lager, fortæller direktør Jens Lauritsen

Kun én grænseovergang for landbrugstransporter

Landbrugsmaskiner, traktorer og andre landbrugstransporter har kun én mulighed for at krydse den dansk/tyske grænse efter grænselukningen mellem de to lande – nemlig overgangen ved Sæd – og det er et problem mener LHN-formand.

DC opfordrer landmænd til at lade de fede køer blive i stalden

Restauranter er lukket ned og efterspørger derfor ikke lækre stykker oksekød. Derfor opfordrer Danish Crown til, man lader de store køer gå i stalden, for at undgå en overproduktion i forhold til den lavere efterspørgsel.

Corona aflyser også økodagen

Der bliver ingen publikum til den traditionsrige økodag, der ellers efter planen skulle løbe af stabelen den 19. april, oplyser Økologisk Landsforening.

Landbrugselever kan hjælpe til i corona-krisen

Det kan blive en mulighed for danske landmænd, der mangler arbejdskraft i den nuværende corona-krise at få hjælp fra landbrugselever. Men eleverne er stadig under uddannelse.

Hold de færdigfedede køer hjemme

De sydeuropæiske lande er hårdt ramt af Coronavirus, og det betyder, at nogle dyr er sværere at omsætte til de rette priser. Det er især de tunge køer over 350 kg. slagtevægt (700 kg levende) og fedme 4-5, der bør holdes hjemme, indtil situationen normaliserer sig, så vi forhåbentlig kan undgå at sætte noteringen for disse mærkbart ned, skriver Danish Crown Beef i en pressemeddelelse.

- Vi tager vores forholdsregler

Hos Lorens Peter Lorenzen på Als er der udenlandske medarbejdere i staben og sygeplejersker i familierne. Derfor skal man i en tid med corona og grænselukning bruge sin sunde fornuft, opfordrer han.

Regeringen indfører lønkompensation - men kun til store virksomheder.

Regeringen og arbejdsmarkedes parter har offentliggjort en aftale, der betyder, at virksomheder, der er ramt af coronavirus, kan få lønkompensation mod ikke at fyre medarbejdere. Ordningen kommer til at koste statskassen op mod 4 millarder kroner.

Forventer fortsat smidig griseeksport til Polen

Selv om Polen natten til søndag lukkede grænsen til omverdenen, vil det formentlig ikke give problemer for transporten af smågrise fra Danmark, er udmeldingen fra Niels Vinderslev.

Kan dine grise sprede corona-virus?

Der har været flere historier i omløb om dyr, som har været smittet med corona, COVID-19, og dermed spredt virussen. Men kan grise være smittebærere?

Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion

Det foreslås i et lovforslag, at arbejdsgivere får ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende ret sygedagpenge de første 2 uger af sygeperioden for fravær som følge af COVID-19.

Polsk grænselukning omfatter ikke dyretransporter – men det bliver bøvlet

Nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene, oplyser Fødevarestyrelsen. Risiko for at danske smågrise kan strande i udlandet.