Polsk grænselukning omfatter ikke dyretransporter – men det bliver bøvlet

Nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene, oplyser Fødevarestyrelsen. Risiko for at danske smågrise kan strande i udlandet.

Der har siden fredag aften været stor usikkerhed om, hvorvidt Polens beslutning om at lukke sine grænser fra midnat mellem lørdag og søndag vil omfatte den store smågrisetransport fra Danmark, som årligt omfatter 6 millioner dyr.

- De polske restriktioner omfatter ikke transporter af varer og levende dyr, oplyser Fødevarestyrelsen nu.

Men det understreges samtidig, at antallet af åbne grænseovergange vil være væsentligt begrænset. Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at der i planlægningen af transporter afsættes tilstrækkelig tid til grænsekrydsning.

Tag alle forholdsregler

Selvom de polske restriktioner altså ikke omfatter transporter af varer og levende dyr, så må de nye tiltag fra polsk side formodes at få betydning for forsendelser af levende dyr, da der må forventes længere ventetid ved grænseovergangene.

- Det kan heller ikke udelukkes, at der vil være lande, som helt afviser forsendelser af levende dyr, vurderer styrelsen i Danmark.

Fødevarevarestyrelsen opfordrer derfor alle eksportører og transportvirksomheder til at tage alle forholdsregler, så der skabes vished for, at levende dyr kan afsættes på bestemmelsesstedet, før de levende dyr afsendes fra Danmark. Det omfatter blandt andet, at transportvirksomhederne gennemgår beredskabsplaner til brug i nødsituationer og sikrer, at der tages højde for den aktuelle situation.

Hvis det ikke er muligt at få vished for, at levende dyrene uhindret kan afsættes i udlandet, så opfordrer Fødevarestyrelsen på det kraftigste til, at dyrene ikke udføres af Danmark, da de vil kunne strande i transitlande, f.eks. Tyskland, med de problemer det medfører.

Afviste dyr kan strande i udlandet

Hvis dyr bliver afvist ved en grænse mellem to EU-lande, så er det ifølge Fødevarestyrelsen de veterinære myndigheder i det land, hvor dyrene befinder sig, som kan træffe afgørelse om, hvad der skal ske med forsendelsen.

- Den ansvarlige eksportør eller organisator skal rette henvendelse til de lokale myndigheder for at få afklaret, hvad der videre skal ske med forsendelsen. Det er forbudt at returnere dyr til Danmark uden forudgående tilladelse, oplyser Fødevarestyrelsen.

Styrelsen understreger, at man af dyresundhedsmæssige årsager som udgangspunkt ikke giver tilladelse til returnering af klovbærende dyr.

Den polske regering har oplyst, at Polen efter midnat den 14. marts vil indføre midlertidig grænsekontrol og forbyde udlændige at rejse ind i Polen for at bekæmpe spredning af Covid-19. Foranstaltningerne træder i kraft fra den 15. marts og indtil videre 10 dage frem, med mulighed for forlængelse.

 

jll@effektivtlandbrug.dk

telefon 63 38 25 48

Læs også