Overløb fra rensningsanlæg forurener vandløb

Kommuner og stat arbejder på at forbedre vilkårene for fisk og andre dyr i vandløbene, men det er nyttesløst, så længe der bliver ved med at være overløb.

Af Harald Palmvang, bestyrelsesmedlem i Landboforeningen Gefion, Gunderslevlillevej 7, 4250 Fuglebjerg

Hvert år er der 5.000 overløb med urenset spildevand, der løber direkte ud i vandløbene. Overløbene sker i forbindelse med store regnskyl, hvor rensningsanlæggene og kloaknettet ikke kan håndtere de store mængder regnvand. Og i takt med, at der er flere og flere skybrug stiger risikoen for overløb og dermed forurening af vandmiljøet.

Med overløbene kommer der kvælstof, fosfor og organiske og kemiske stoffer ud i vandløbene og videre ud til kysterne. De selv samme vandløb og kyster som ifølge vandplanerne er sårbare og skal beskyttes mod tilførsel af næringsstoffer. Det giver ingen mening.

Derfor undrer det mig, at Miljøstyrelsen ikke har mere fokus på overløbene fra rensningsanlæggene og ikke stiller flere krav til rensningsanlæggene.

Sidste år så vi, hvordan der fossede spildevand ud i Øresund og det samme sker flere andre steder på Sjælland. Hvorfor ser Miljøstyrelsen igennem fingere med overløbene?

Alle skal bidrage til et bedre vandmiljø. Landbruget har reduceret brugen af kvælstof og fosfor markant over en længere årrække og får stadig flere krav om kvælstofreduktion.

Er det ikke på tide, at lovgivningen om spildevandsrensning bliver strammet, så vi sikrer at det vand, der forlader rensningsanlæggene, altid harmonerer med de krav landbruget bliver stillet til kvælstofreduktion?

Hvis det ikke sker, så står vi om 10 år i samme miljømæssige situation, fordi forureningen fra spildevandet ikke er reduceret og så udebliver de miljømæssige gevinster ved kvælstofreduktion i andre sektorer.

Jeg håber, at der kommer fokus på de mange overløb, der er skyld i, at urenset spildevand løber direkte ud i vores vandmiljø.

Læs også