bannerPos

Læserbrev: Love skal ikke håndhæves med vurderinger

Redaktionen

03-08-2019 14:00
Landbrugsstyrelsens heksejagt på danske landbrugsfamilier passer ikke med ånden i Landbrugspakken fra 2015. Sådan skriver Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver og direktør, AgroPro i et læserbrev.

Landbrugspakken fra 2015 er stadig gældende. Blandt mange punkter, er der lagt op til en hurtigere og mere lempelig kontrol på fødevare- og landbrugsområdet, med en grad af dialog.

Alligevel oplever landbrugsfamilier og konsulenter for øjeblikket en stærkt forøget kontrol med blandt andet harmoni- og gødningsregler. De opleves af os, som hjælper vore kunder, som en aggressiv kontrol, uden dialog og uden mulighed for dialog omkring forholdene, som ofte er af bagatellignende karakter. Men som alligevel bliver mødt med bøder, polititilhold, retssager og krav om krydsoverensstemmelse.

Herunder er teksten udtaget fra Landbrugspakken:

3.4 Kontrolstrategi for fødevare- og landbrugsområdet

En ny kontrolstrategi skal skabe nye rammer for kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet, baseret på dialog, ansvar og tillid. Kontrolstrategien skal sikre, at fremtidens kontrol på fødevare- og landbrugsområdet er i stand til at agere hurtigt, effektivt og ensartet, og at kontrollen samtidigt har forståelse for de udfordringer, som virksomheder, fiskere og landbrug står overfor. Ligesom den skal fremme bedre regelefterlevelse gennem fælles forståelse for regler og tilsyn samt give erhvervet de bedste betingelser for at vælge smarte og attraktive løsninger.

Arbejdet med udviklingen af kontrolstrategien vil have Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger som omdrejningspunkt, og skal granske om kontrollen på fødevare- og landbrugsområdet kan gøres smartere, mere omkostningseffektivt og mindske de administrative byrder. Kontrolstrategien skal udformes under hensyntagen til gældende EU-regler på området.

Regelrytteri

Den heksejagt som landbrugsfamilier og deres rådgivere oplever for tiden, er i strid uoverensstemmelse med ånden i punkt 3.4. Kontrollen er hverken smidig eller gennem fælles forståelse. Det er regelrytteri af værste slags, uden hensyntagen til konsekvenserne for landbrugsfamilien, på trods af bagateloverskridelser. Svartider på høringsbreve er ofte på 2-4 år, uden mellemliggende kommunikation. Landmænd bliver politianmeldt for ligegyldige overskridelser, hvor der f.eks. mangler et kryds i indberetning.

Når der spørges til hjemmel, sendes bare en henvisning til en lov og ikke til afsnittet hvor hjemmel er beskrevet. De fleste argumenter bliver afvist med: »Styrelsen har vurderet at«…

Love skal ikke håndhæves med vurderinger. Love skal udføres på baggrund af hjemmel og klare lovtekster.

Jeg har gjort direktør i Landbrugsstyrelsen Jette Petersen opmærksom på dette. Hvilket burde have været grundlag for ændret adfærd og bedre dialog. Desværre er jeg blevet svaret i samme arrogante tone.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Én guldmedalje og 39 sølvmedaljer i Hannover

John Deere løber sammen med Joskin med den eneste guldmedalje, der er uddelt til den kommende Agritechnica-udstilling i november. Danske Samson får sølv for en NPK-sensor.

Afventende stemning på svinemarkeder

Den fornyede fremgang i eksporten af svinekød til Kina har skabt en afventende stemning på de europæiske markeder, lyder det fra Danish Crown. I denne uge er noteringen uændret.

Godt høst-år målt på beredskabet

Høsten 2018 var en rekordhøst, hvis man tæller antal mejetærsker- og markbrande. Høsten 2019 er også en rekordhøst – dog på en meget mere positiv måde. Danske landmænd har generelt haft et godt udbytte og af god kvalitet for de fleste afgrøder landet over.

Vestjyllands Andel køber op i grovvarefirma

Vestjyllands Andel overtager 75 procent af aktiemajoriteten i grovvareselskabet Adival.

L&F: Der skal flere penge til jordfordeling

Den pulje, som forligspartierne bag tørkepakken er blevet enige om at afsætte til jordfordeling, er en start, men for lille, mener formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild.

Bred kreds af partier er enige om grøn jordfordelingsaftale

En bred politisk aftale mellem regeringen og aftaleparterne bag tørkepakken bliver startskuddet til en grøn multifunktionel jordfordeling. 150 mio. kroner er afsat til, at op til 6.800 hektar landbrugsjord ud fra lokale interesser kan blive omfordelt i lokale multifunktionelle projekter, der for eksempel både understøtter vandmiljø, klima, friluftsliv og drikkevandsbeskyttelse.

Landboformand roser miljøminister

Miljøminister Lea Wermelin (S) får ros af landboformand Frede Lundgaard Madsen for at ville sikre bedre data for spildevand. Han undrer sig dog over, at ministeren så skråsikkert fastholder, at spildevand kun står for 1 til 2 procent af den samlede kvælstofforurening.

Danmarkspremiere på finsk såmaskine med ny type skær

Maskinproducenten Multiva har fornyet både profil og såmaskineprogram. I går var der danmarkspremiere på den nye såmaskine med Multiva’s eget nyudviklede FX såskær. Det skete ved en markdemonstration ved Sabro vest for Aarhus.
Side 1 af 1636 (32715 artikler)Prev1234567163416351636Next