Nu kan du overdrage tilsagn om økologisk investeringsstøtte

Hvis du i forbindelse med generationsskifte eller omstrukturering opretter et nyt CVR-nummer på din bedrift og skal overdrage dit tilsagn eller projekt, har Landbrugsstyrelsen nu udstedt en ny bekendtgørelse, der giver mulighed for det.

- Vi har nu udstedt en ny bekendtgørelse og justeret vejledningen, så du kan overdrage et tilsagn eller projekt i forbindelse med, at hele eller dele af aktiviteterne på din bedrift overføres til et nyt CVR-nummer, for eksempel i forbindelse med omstrukturering af din bedrift eller ved generationsskifte, skriver Landbrugsstyrelsen i en meddelelse om økologisk investeringsstøtte for 2021, og tilføjer:

- De nye regler i forbindelse med overdragelse udstedes nu, og gælder for alle, der får tilsagn om tilskud.

Du skal være opmærksom på, om CVR-nummeret, der overdrages til, har en økologisk autorisation på tidspunktet for overdragelse.

Man kan ikke søge overdragelse af sit tilsagn eller sit projekt bagudrettet.

Læs mere om kriterier og forpligtelser i vejledningen til Økologisk investeringsstøtte 2021, som kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Om ordningen

Du søger via Tast selv-service, og forventningen er, at det er muligt at søge om overdragelse fra efteråret 2021.

Ordningen er en del af Det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der er forlænget til 2022, og har til formål – gennem tilskud til investeringer i nye teknologier at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne. Herudover vil ordningen også bidrage til den nationale indsats om at fordoble det økologiske areal og forbrug af økologi i 2030.

Læs også