Nyt værktøj viser bedriftens økonomiske styrke

Seges Innovation lancerer nu det økonomiske værktøj BusinessRate, der som det første nogensinde kan beregne og visuelt vise en landbrugsvirksomheds økonomiske styrke. Værktøjet giver landmanden viden til at forbedre sin økonomiske robusthed.

Landbruget er et erhverv, som er udsat for mange økonomiske stød, og økonomisk robusthed er derfor altafgørende for en landbrugsbedrift.

Men hidtil har det ikke været muligt at beregne en landbrugsbedrifts økonomiske styrke og derudfra give svar på, hvad landmanden kan gøre for styrke robustheden.

Det råder Seges Innovation nu bod på med det økonomiske værktøj BusinessRate.

- Værktøjet er det første af sin art i Danmark. Det kan give en objektiv og gennemskuelig klarhed over en landbrugsvirksomheds økonomiske styrke, sammenligne bedriften med andre og beregne scenarier for, hvordan forskellige tiltag som eksempelvis opkøb og investeringer, optimeringsplaner, delsalg og omlægning af drift eller finansiering vil påvirke robustheden, siger erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Seges Innovation.

Værktøjet kan tillige vise konsekvensen af budgettet og give landmanden tidlige varsler om sårbarheder i økonomien samt stressteste landbrugsbedriften op mod prisbevægelser i markedet.

Konstant behov for at styrke robusthed

Landmand Anders Harck, der er formand for Landbrug & Fødevarers sektorbestyrelse for Økonomi & Virk-somhedsledelse, ser frem til at tage værktøjet i brug på sin egen kvægbedrift.

- Som landmænd har vi et konstant behov for at udvikle vores virksomheds performance og styrke vores økonomiske robusthed. Her er BusinessRate et særdeles brugbart værktøj, som kan tage temperaturen på bedriftens økonomi og give inspiration til, hvordan robustheden kan styrkes. Aktuelt kræver det eksempelvis en stor økonomisk robusthed at håndtere den grønne omstilling, siger Anders Harck, og tilføjer:

- En stærk karakterbog er også afgørende, når landmænd skal hente finansiering og eksempelvis forhandle lånevilkår med banken. Her er BusinessRate en fortrinlig måde at beregne de økonomiske forhold, som er vigtige for bankerne i forhold til at rate ens økonomi. Værktøjet er også et stærkt dialogværktøj mellem land-manden, hans rådgivere og finansieringskilder.

Nyeste teknologi

Afsættet for beregningerne i BusinessRate er et unikt datagrundlag, som Seges Innovation har på størstedelen af danske landmænds økonomi. De mange data er sammen med de nyeste teknologier inden for såkaldt machine learning brugt til at udvikle modellen og se bag om nøgletallene.

Ifølge Klaus Kaiser er værktøjets relevans kun blevet større med de senere års tørke, pandemi, forsyningskrise og senest krigen i Ukraine.

- Landbrugsdrift er forbundet med stor risiko på grund af de mange og meget skiftende forhold i omverdenen. Det ser vi til fulde i den aktuelle situation. Her kan det være en stor fordel at have et værktøj, som kan fortælle om virksomhedens styrker og svagheder, beregne hvordan forskellige beslutninger vil påvirke den økonomiske robusthed og give svar på, hvad der skal til for at styrke robustheden, siger Klaus Kaiser.

En sidegevinst ved værktøjet er, at det giver et indblik i, hvordan den finansielle sektor ser på virksomheden, fordi det har klare fællestræk med de ratingmodeller, der anvendes i landets banker og realkreditinstitutter, tilføjer han.

Læs også