Kongres: Sådan kickstarter du din bedrifts bundlinje i 2023

Den 7. februar slår Fjordland dørene op til Fjordland Kongres, der i år har temaet »Forandringer og forretning i landbruget«.

Hvad kan vi lære af tidligere år, og hvad fortæller regnskaberne for 2022 os? Hvad skal der til for at mælke- og griseproducenterne står med en stærkere bundlinje ved udgangen af 2023? Hvordan sikrer man en arbejdsplads, der fremmer trivsel og mening? Og hvordan optimerer man bedst planteavlen?

Dette er blot et lille udpluk af de mange spørgsmål, som Fjordland vil stille skarpt på, når de den 7. februar inviterer landbrugserhvervet til kongres i Kulturcenter Skive.

Griseproducent sætter fokus på ESG

Blandt kongressens oplægsholdere er Søren Bak Andersen, der er griseproducent og ejer af Spøttrup Svineproduktion, der ligger på halvøen Salling.

Et af de seneste tiltag, Søren har fokus på, er ESG. Ifølge ham bliver det en nødvendighed for at opretholde en god forretning, og det er derfor kun et spørgsmål om at komme i gang.

- ESG bliver et stort emne, det er helt sikkert. Fremadrettet bliver det jo vores »licence to produce«, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Det har en kæmpe betydning at få fortalt sin historie og sit værdigrundlag i forhold til E, S og G. Både til sin bank, men også til ens kunder, lokalområdet og omverdenen i det hele taget. Og så er der selvfølgelig også det økonomiske aspekt i det, da vi kigger ind i et landbrugserhverv, der vil blive afregnet på baggrund at sin klimaprofil.

Søren Bak Andersen holder oplæg om ESG sammen med Fjordlands teamleder i Natur og Klima, Anna Worm.

Et mødested for fagnørder

Fjordlands administrerende direktør Henrik Galsgaard ser frem til at sætte fokus på de mange udfordringer og forandringer, der stiller store krav om ændringer i tanker og handlinger på bedrifterne.

- Landbrugserhvervet har oplevet voldsomme forandringer over de seneste måneder med store udsving i både afsætningspriser og omkostninger, og derfor vil der på kongressen være meget vigtig viden at hente for den enkelte landmand, siger Henrik Galsgaard, der tilføjer:

- Fjordland skal være et fagligt fyrtårn som branchen kan se imod, og som kan give kvalificeret, faglig sparring, viden og inspiration til både medlemmer, kunder og andre i erhvervet. Derfor afholder vi denne kongres, hvor vi har samlet de emner, der står højest på dagsordenen i erhvervet i øjeblikket.

Udover at være en dag, der bygger på specialiseret viden og faglige indslag, er formålet med kongressen også at være et samlingssted for landbruget.

Præsentation af regnskaberne for 2022

Også hos rådgivningsvirksomhederne LandboNord og Agri Nord, afholdes der henholdsvis Landbrugskonference og Kongres.

Hos LandboNord præsenteres regnskabsanalyserne for 2022.

Hos LandboNord vil man desuden kunne høre et indlæg med partisekretær i Venstre og tidligere kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer, Christian Hüttemeier. Han vil fortælle om, hvilken betydning en ny regering får for dansk landbrug. Traditionen tro vil der være en lang række faglige indlæg, mens man også vil kunne glæde sig til et EU-indlæg med Lykke Friis, som er direktør i Tænketanken Europa.

Hos Agri Nord vil man kunne glæde sig til et eksternt indlæg fra Marie Louise Boisen Lendal, som er direktør i Tænketanken Frej. Der vil også være en række faglige indlæg.

Agri Nord kombinerer den fysiske kongres med aktuelle webinarer, som folk kan se efterfølgende.

LandboNord holder Landbrugskonference i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå, mens Agri Nord afholder deres Kongres i Agri Nord Idrætscenter i Aalborg.

Begge steder kan man melde sig på forskellige faglige spor.

Læs også