bannerPos

Rekordmange landbrug gik konkurs i årets første halvår

AF: JACOB LUND-LARSEN

CHEFREDAKTØR
03-07-2019 12:39
De senere år er lige så mange virksomheder gået konkurs, som vi så i kriseårene.

I de første seks måneder af 2019 er rekordmange virksomheder gået konkurs i Danmark.

- Den kraftige stigning skyldes blandt andet teknik vedr. lovgivning, der kræver registrering af reelle ejere. Erhvervsstyrelsen oversendte i november sidste år cirka 7.500 selskaber til skifteretterne med henblik på tvangsopløsning, fordi selskaberne ikke fulgte lovgivningen om at have registreret deres reelle ejere. Det har givet ekstraordinært mange konkurser i marts og april i år, siger økonom i Dansk Erhverv, Kristian Skriver og fortsætter:

- De senere år er lige så mange virksomheder gået konkurs, som vi så i kriseårene. Det er på trods af, at der de senere år har været fremgang i både danske og global økonomi, der har givet et godt grundlag for vækst hos mange virksomheder. De mange konkurser i opsvinget skyldes, at når der er økonomisk fremgang, giver det samtidig mange med en iværksætter gemt i maven mere mod på at starten egen virksomhed. Det har vi også set i Danmark, hvor vi aldrig har set så mange nye virksomheder, som vi ser i disse år, siger han.

Landbrug skiller sig ud

Når man kigger på branchefordelingen af konkurser over det seneste år, er der særligt nogle brancher, som har oplevet mange konkurser, fortæller Experians nordiske salgschef Bo Rasmussen:

- Når der ses på de seneste 12 måneder, er det brancherne undervisning samt landbrug, fiskeri, mm., som har haft de relativt største stigninger. Undervisningsbranchen har de seneste 12 måneder haft 71 procent flere konkurser end samme periode 12 måneder tidligere. Indenfor landbrug og fiskeri er den samme stigning på 47 procent, siger Bo Rasmussen.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next