Økologi på dyrskuet i Aabenraa

Økologien vil igen i år være synlig på det Sønderjyske dyrskue.

Der er fokus på dansk produceret protein i disse år. Som noget nyt afprøves også muligheden for dyrkning af danske sojabønner i Sønderjylland. Foto: Colourbox

Økologien er stadig at finde på det sønderjyske dyrskue, og med tidligere års erfaringer ser vi det som det mest naturlige, at der fortsat er en fælles økologisk stand på dyrskuet.

Årets øko-stand vil være at finde på plads D26 lige ved siden af det store madtelt – vejen ”Rugmarken” – ligesom tidligere år.

- Kig op og find os under det røde danske Ø-logo, lyder det fra de to tovholdere, økologikonsulent hos Syddansk Økologi, Aase Holmgaard, og økologisk planteavler Flemming Skov, der tillige er formand for Inspirationsgruppen bag Syddansk Økologi

Firmaerne bag øko-standen 2022 er: Øgro, Hornhyld Købmandsgaard/Nielsen & Schmidt og Syddansk Økologi. Alle kendte af de fleste og med flere års erfaring indenfor den økologiske produktion.

- Vi har i år besluttet at temaerne for standen skal være det der pt. fylder meget hos en økologisk producent, og forventelig de næst følgende år, fortæller Aase Holmgaard og Flemming Skov.

Der er derfor sat fokus på selvforsyning og samhandel mellem landmænd. Nogle kan selv andre kan med fordel lade foderstoffirmaet tage sig af det praktiske.

Målet er for alle parter, at der bliver handlet foder mellem landsdele og producenttyper og med en gevinst for alle parter.

Nielsen & Schmidt har de seneste år gjort en del i danskproduceret protein og korn og diskuterer gerne mulighederne for køb og salg og hvor de forventer priserne vil lægge sig i den kommende fremtid.

Fra Syddansk Økologi tænkes meget i selvforsyning og samhandel og hvorledes en kontrakt kan se ud mellem to parter.

Dansk dyrket protein

Et andet fokusområde er dansk dyrket protein. Hvilke afgrøder giver mening at dyrke i Danmark.

- Vi har i Syd/Sønderjylland efterhånden rig erfaring med hestebønne- og lupindyrkningen og flere og flere har taget denne afgrøde ind i markplanen. Men som noget nyt afprøves også dyrkningen af sojabønner i det Syd/Sønderjyske. Så kom og hør hvordan det går med denne nye spændende afgrøde, som 11 producenter (10 økologer og 1 konventionel) afprøver i samarbejdet med bl.a. Syddansk Økologi, lyder opfordringen fra Aase Holmgaard og Flemming Skov.

Gødningskilder og prisen

Med en igangsat udfasning af konventionel husdyrgødning og et marked der ser ud til at mangle gødning, så er spørgsmålet hvad er den reelle pris for gyllen, når den sælges/købes?

Syddansk Økologi tager gerne en diskussion med dig om dette og Øgro der blandt andet sælger øko-gødning vil gerne fremvise andre mulige gødningskilder og hvor og hvornår de er rentable at anvende.

- Alt dette vil vi gerne diskutere med dig uanset om du er ”Ny/gammel” økolog eller blot hvis du finder emnerne interessante - så kig endelig forbi til en uforpligtende øko-faglig snak og en økologisk kop kaffe, lyder invitationen fra Aase Holmgaard og Flemming Skov.

På økologistanden vil der være konsulenter fra Øgro, Hornsyld Købmandsgaard/Nielsen & Schmidt og Syddansk Økologi.

Læs også