Formand: Ny ejendomsvurdering er fuldstændig tåbelig

Konsekvenserne af den nye ejendomsvurdering vil blandt andet blive, at mange vil komme økonomisk i klemme, og at naturen vil få dårligere vilkår, frygter landboforeningen vestjysk, der indkalder til fyraftensmøde tirsdag den 18. april.

Vurderingsstyrelsens nye ejendomsvurdering kommer til at få store konsekvenser for mange beboere på landet, frygter landboforeningen Vestjysk. Derfor indkalder foreningen til fyraftensmøde tirsdag den 18. april i Ringkøbing. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

- Vores hovedpointer er, at det er meget vigtigt at holde øje med sin e-Boks, hvis man har en ejendom, der kan blive berørt at den nye ejendomsvurdering, og at man får reageret indenfor tidsfristen på 15 dage, fastslår Jacob Spangsberg, formand for Vestjysk og fortsætter: 

- Der er både mulighed for at anke og for at bede om udsættelse, til ejendommen skal sælges eller ændres. Uanset hvordan man ønsker at gribe en ny vurdering an, er vi i Vestjysk klar til at hjælpe. 

Fra landbrugsejendom til bolig

Svend Vestergaard, regnskabsdirektør i Vestjysk, forklarer, at problematikken for de fleste, der bliver mødt af den nye ejendomsvurdering, er, at deres ejendom vil gå fra at blive vurderet som landbrugsejendom til bolig. 

- Derved vil de kunne risikere en mangedobling af ejendomsskatterne, som enten vil tvinge dem til at sælge hele ejendommen eller til at sælge jorden fra. Noget af det ulogiske i det er, at jorden i så fald ofte vil blive solgt til en nabobedrift og derved igen bliver til landbrugsjord, fordi ejerens samlede areal er over grænsen på 15 hektar, siger Svend Vestergaard og tilføjer: 

- Et andet ulogisk aspekt er, at hvis der er et bestemt antal dyr tilknyttet ejendommen, kan den alligevel godt blive vurderet som landbrug, på trods af at arealet er under 15 hektar. 

Mindre natur

Formand Jacob Spangsberg fremhæver også risiko for reduceret biodiversitet som en konsekvens.

- Jeg synes, det er fuldstændig tåbeligt. Der ønskes generelt mere bosætning på landet, mere biodiversitet og natur, og så indfører man en lovændring, som mere eller mindre tvinger de små bedrifter til at lukke ned. Det er ofte ejendomme med få hektar, der etablerer naturarealer med afgræsning til gavn for biodiversiteten, og det bliver umuliggjort for mange med den nye vurdering.

Fyraftensmødet om ændrede ejendomsvurderinger afholdes i Vestjysks lokaler tirsdag den 18. april klokken 16.30 – 18.30 på Herningvej 3, 6950 Ringkøbing, og alle er velkomne. Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding senest tirsdag klokken 12.00 på telefon 96 80 12 00 eller via vestjysk.dk.

Læs også