Infodag om vildtskader

Mere end 40 var mødt op for at høre om forvaltning og forebyggelse af kronvildtskader på afgrøderne hos Sagro i Herning onsdag.

Sagros natur- og vildtrådgiver Rasmus Filsø Løbner fortalte i sit indlæg, hvordan forskellige afværgemidler kan nedbringe omkostningerne og skaderne fra kronvildt. Sagro har lavet forsøg med opsætning af midlertidigt strømhegn. Det reducerede skaderne fra vildt på en kartoffelmark med op mod 90 procent.

- Så i mange tilfælde vil det let kunne betale sig at hegne større arealer ind, siger Rasmus Filsø Løbner.

Hjortevildtskonsulent Mads Flinterup, Danmarks Jægerforbund, fortalte om den viden og forskning, der ligger på området fra især Tyskland.

Seniorforsker Hans Jeppe Hansen kom i sit indlæg ind på de mangeartede – og nogle gange modstridende – interesser, der ligger i eksempelvis vildtforvaltningen. Dermed tog han hul på det sociale aspekt og de konflikter, der kan opstå – og hvad der kan løsne op for dem.

Læs også