Har du husket at give din pattegris en »skolemælk«?

For at sikre en høj overlevelse er det vigtigt, at pattegrise får 250 ml colostrum (råmælk), svarende til en almindelig skolemælk, inden for det første levedøgn.

Med det store antal levendefødte grise kræver det god management at sikre alle besætningens pattegrise. Lykkes det ikke, vil pattegrisedødeligheden være forøget.

Råmælkens virkningsmekanismer

Råmælk skal sikre de livsvigtige antistoffer imod de sygdomme, som grisen møder igennem den første del af livet. Råmælken er uhyre vigtig, da der hos svin ikke overføres antistoffer i fostertilstanden. 

Den bedste råmælk er fra egen mor, da den også indeholder celler fra immunforsvaret. Med hensyn til den celleoverførte beskyttelse er effekten imod bakterieinfektioner kun effektiv ved råmælk fra egen mor.

Energireserven i en nyfødt pattegris er lille. Pattegrisen vejer typisk 1,25 kg i gennemsnit med store variationer. Så små grise, der er våde og kolde, mister i løbet af de første timer efter faring 2–4° varme i kropstemperatur. Her er det meget vigtigt, at der hurtigt kommer ny energi til i form af råmælk, så grisen kan blive varmet op og blive tør.

Hormoner og andre næringsstoffer til lukning og færdigmodning af tarmen, så denne kan blive klar til at optage store mængder mælk og senere føde igennem grisens liv.

Små grise, der er våde og kolde, mister i løbet af de første timer efter faring 2–4° varme i kropstemperatur. Her er det meget vigtigt, at der hurtigt kommer ny energi til i form af råmælk, så grisen kan blive varmet op og blive tør

Vigtigt med optimal varme

Søerne laver mellem 3–7 liter råmælk. For de fleste søers vedkommende er produktionen dog omkring 5 liter. Det siger sig selv, at når der fødes mellem 16–19 levendefødte i danske sobesætninger, så skal man være dygtig for at få fordelt disse fem liter råmælk, så alle pattegrise får 250 ml hver.

Der skal først og fremmest søges for optimal varme i farestaldene og i særdeleshed i smågrisehulerne. Og dernæst skal der anvendes tips som »splitmalkning« af kuld med mange levendefødte.

Overholdes dette, kan du sikre lav pattegrise dødelighed, men kun hvis dine pattegrise får en hel »skolemælk» hver!

Læs også