bannerPos

Skatteklumme: Arbejdsgiverbetalt uddannelse – sådan er reglerne

Gunstige skatteregler gør, at en arbejdsgiver kan yde en ansat løn i form af uddannelse, uden at den ansatte skal beskattes heraf. Ansatte skal derimod altid beskattes af løn udbetalt i pengeværdi. Arkivfoto
02-11-2019 11:00

En arbejdsgiver har altid fradrag for udgifter til uddannelse og kurser for personalet. Det gælder, uanset om uddannelsen eller kurset har relevans for arbejdet i virksomheden eller ej. Den ansatte skal kun beskattes, hvis der er tale om en rent privat uddannelse eller kursus.

Af Anna Boel, skattechef, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

En uddannelse eller et kursus behøver ikke at have relevans for det arbejde, som udføres hos den nuværende arbejdsgiver. Det skal dog have en vis erhvervsrelevans, og hvis det udelukkende har privat karakter, er det ikke skattefrit for den ansatte – kun for arbejdsgiver. 
Skattefriheden gælder både for grund- og videreuddannelse og for efteruddannelse.

Udgifter til kørekort 

Kørekort til almindelig bil, altså lille kørekort, er en almindelig privat udgift og kan ikke dækkes af arbejdsgiver som en skattefri uddannelsesudgift for medarbejderen. Det gælder, medmindre kørekortet er en lovpligtig del af en erhvervsmæssig uddannelse som for eksempel uddannelsen til mekaniker. For andre end mekanikere og lignende vil et arbejdsgiverbetalt kørekort derfor være skattepligtigt for medarbejderen. 

Når et personalegode gives af hensyn til arbejdet, og udgiften er under 6.200 kroner (2019), vil der ikke være skattepligt for medarbejderen. Der er tale om en bagatelgrænse og ikke en bundgrænse, og dermed bliver et arbejdsgiverbetalt kørekort i praksis skattepligtigt i sin helhed, selvom kørekortet er et arbejdsrelateret gode, da udgiften vil være større end bagatelgrænsen på 6.200 kroner.

Betalt uddannelse 

Skattestyrelsen accepterer, at en ansat går ned i skattepligtig »pengeløn« mod at få lønnen udbetalt i en skattefri uddannelse. 

Der er dog en række betingelser, som skal være opfyldte. Blandt andet skal omlægningen af lønnen være civilretlig gyldig. Det vil blandt andet sige, at de overenskomster, som parterne er bundet af, skal kunne rumme den ændrede lønaftale, og den aftalte lønomlægning skal være aftalt, inden uddannelsen påbegyndes. 

Lønomlægningen skal som udgangspunkt løbe over hele omlægningsperioden eller som tommelfingerregel i minimum 12 måneder.
Udgift til uddannelse og kurser kan være:

• skole- og deltagerbetaling
• bøger, der indgår i pensum og andet undervisningsmateriale
• befordring
• kost og logi

Værdien for en ansat kan illustreres med følgende eksempel, hvor arbejdsgiver betaler en uddannelse på 20.000 kroner, mod at den ansatte går tilsvarende ned i løn:

Den ansattes marginale skat 43% 56%
Aftalt lønnedgang 20.000 kr. 20.000 kr.
Sparet skat 8.600 kr. 11.200 kr.
Mindre udbetaling efter skat 11.400 kr. 8.800 kr.
Sparet uddannelsesudgift 20.000 kr. 20.000 kr.
Værdi for den ansatte 8.600 kr. 11.200 kr.

 

Den ansatte betaler 

Hvis det er den ansatte og ikke arbejdsgiveren, der betaler for uddannelsen, er der meget stramme regler for fradragsret. Det er derfor vigtigt, at det er arbejdsgiveren og ikke den ansatte, der »køber« uddannelsen til den ansatte, hvis man vil have skatten til at betale cirka halvdelen af uddannelsesudgiften.

Moms

Virksomheden har kun fradragsret for eventuelle udgifter til kurser og uddannelse, herunder bøger, hvis kurset eller uddannelsen er strengt erhvervsmæssigt og dermed fagligt relevant. Bemærk dog, at udgifter til en decideret uddannelse typisk vil være uden moms.

Hvis du ønsker at gøre brug af disse regler, er det en god idé at kontakte din økonomikonsulent, så aftalen opfylder betingelserne for skattefrihed.

Dette er en skatteklumme, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Noteringen falder igen-igen

Noteringen for slagtesvin falder igen med 30 øre, og er nu på 11,10 kroner, selv om coronanedlukningen af Europa ser ud til snart at være et overstået kapitel.

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37032 artikler)Prev1234567185018511852Next