Du kan få momsfradrag for bespisning af medarbejdere ved overarbejde i høsten

Husk, at du har mulighed for at få momsfradrag for udgifter til bespisning af dine medarbejdere, hvis de arbejder over i høsten. Det gælder både for ansatte i landbrug og maskinstationer.

Du har mulighed for at få momsfradrag for udgifter til bespisning af dine medarbejdere, hvis de arbejder over i høsten. Det gælder også ansatte på maskinstationer. Arkivfoto
Du har mulighed for at få momsfradrag for udgifter til bespisning af dine medarbejdere, hvis de arbejder over i høsten. Det gælder også ansatte på maskinstationer. Arkivfoto

Af Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist, Jura & Skat, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A., Seges

Normalt har virksomheder ikke momsfradrag for udgifterne, når de køber mad og drikke til medarbejderne.

Der er nemlig ikke fradragsret for moms af indkøb af kost til virksomhedens medarbejdere, da indkøb af denne karakter betragtes som endeligt forbrug, da medarbejderne skal betale moms af disse varer, hvis de fik en højere pengeløn i stedet.

Momslovens kostbegreb omfatter også kaffe og te, hvilket betyder, at der ikke er fradragsret for indkøb af kaffe og te, som stilles gratis til rådighed for virksomhedens medarbejdere under arbejdet.

Fradragsbegrænsningen gælder dog ikke, hvis der er tale om bespisning af medarbejdere i forbindelse med konkret, uvarslet overarbejde i virksomheden. I disse tilfælde er der fuldt momsfradrag for køb af kost, m.v., til bespisning af medarbejderne.

Muligheden for momsfradrag for bespisning af medarbejdere ved overarbejde i høsten, udspringer af en sag ved EU-Domstolen. Her konkluderede dommerne, at bespisning i visse tilfælde kan ske i virksomhedens interesse, og at dette til tider har en større betydning end den fordel, medarbejderne opnår ved at få gratis mad.

Konsekvensen blev i sagen ved EU-Domstolen, at der var fuldt momsfradrag for udgifter til bespisning af medarbejdere – blandt andet ved konkret, uvarslet overarbejde. Denne sag førte blandt andet til, at Landsskatteretten i 2013 anerkendte, at der var fuldt momsfradrag ved bespisning af medarbejdere ved overarbejde i høsten.

Konkret uvarslet overarbejde

Landsskatteretten fastslog i afgørelsen fra 2013, at det er muligt at få momsfradrag for bespisning af medarbejderne i forbindelse med konkret, uvarslet overarbejde, også selvom det er kendt, at virksomheden har overarbejde i sæsonbestemte perioder, som eksempelvis i forbindelse med høstarbejde.

Selvom overarbejdet i høsten er tilbagevendende, kan det konkret ikke planlægges med mere end nogle timers varsel. Derfor er der altså tale om konkret, uvarslet overarbejde.

I virksomheder, hvor overarbejdet normalt varsles dagen før eller tidligere, er der ikke tale om konkret, uvarslet overarbejde. Dette gælder eks. i revisions- og rådgivningsbranchen.

Bespisning og momsfradrag

Der er på visse betingelser også fradragsret for moms af udgifter til bespisning af forretningsforbindelser og ansatte under møder i virksomhedens egne lokaler. Det gælder f.eks. ved møder med forretningsforbindelser i virksomheden eller ved interne arrangementer i virksomheden med et fagligt indhold.

Når spisning foregår »ude i byen« – altså typisk på en restaurant, er reglerne en smule anderledes. Her er generelt kun mulighed for at trække 25 procent af momsbeløbet fra, og kun hvis der er tale om et strengt erhvervsmæssigt formål.

I praksis fortolkes dette dog forholdsvist lempeligt, hvilket betyder, at fradragsmuligheden også omfatter for eksempel julefrokoster eller høstfester, der afholdes ude i byen – også selvom der deltager ægtefæller.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Store afgiftsændringer på energi lige om hjørnet
Vær opmærksom på skattereglerne hvis du får erstatning ved drikkevandsbeskyttelse
Her er reglerne for julegaver til ansatte
Tjek dine ejendomsvurderinger før 1. november
Slut med skattefordele ved forældrekøb