Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet

Mandskabsvogne er relativt billigere end almindelige vare- eller personbiler. De må dog slet ikke bruges privat.

Af Jacob Kunø Christensen, moms- og afgiftsspecialist, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

Mandskabsvogne er meget brugte indenfor visse brancher – og findes også i landbruget. De er fritaget for registreringsafgift og er derfor forholdsvist billigere end almindelige vare- eller personbiler.

De må dog slet ikke bruges privat – og reglerne fortolkes strengt. Bare en enkelt privat tur kan koste dyrt i registreringsafgift.

To betingelser

Mandskabsvogne er på visse betingelser fritaget for registreringsafgift. Dels skal de være indrettet på en særlig måde, som godkendes ved registreringen, og dels er de underlagt strenge krav til benyttelsen.

En mandskabsvogn er et motorkøretøj, der utvivlsomt er konstrueret og særligt indrettet til befordring af mandskab og materiel. Der er tale om en vare- eller ladbil med bagsædearrangement – typisk en bil med dobbeltkabine.

Personkabinen skal være indrettet til befordring af mindst fire personer og med mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet eller varerummet. Køretøjets varelad eller varerum skal have større flademål end personkabinen.

Transport

Godkendelsen som mandskabsvogn er i øvrigt betinget af, at køretøjer af samme fabriksmærke ikke bliver markedsført med lignende karrosseri i personvognsudgaven (stationcars og lignende).

Mandskabsvogne må kun bruges til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af materiel, værktøj og materialer, og til transport til og fra arbejdspladserne af personer, der arbejder i ejerens eller brugerens virksomhed.

Der er ikke krav om samtidig transport af mandskab og materiel. Det betyder eksempelvis, at det er muligt for virksomheder uden ansatte at anskaffe og benytte mandskabsvogne.

Privat personbefordring i mandskabsvogne er ikke tilladt.

Hvis betingelserne for indretning eller anvendelse ikke længere er opfyldt, skal der betales fuld registreringsafgift af køretøjets værdi – som udgangspunkt som til en personbil.

Privat personbefordring

Skat traf i en konkret sag afgørelse om efteropkrævning af fuld registreringsafgift af en mandskabsvogn, da det ved en standsning blev konstateret, at virksomhedsejerens bror og hans mindreårige datter var passagerer i køretøjet.

Skat mente, at der var tale om privat personbefordring af både broderen og niecen, hvorfor køretøjet var blevet anvendt i strid med betingelserne. Det medførte opkrævning af fuld registreringsafgift, selvom der var tale om erhvervsmæssig kørsel, og selvom virksomhedsejerens niece kun var med i bilen på grund af mangel på pasningsmulighed.

Sagen endte til sidst i Østre Landsret, som nåede frem til, at broderen kunne anses for at arbejde i virksomheden, da han hjalp ulønnet til, mens der var tale om privat personbefordring af broderens 4-årige datter.

Dermed skulle virksomheden betale fuld registreringsafgift af mandskabsvognen – selvom der ikke blev afveget fra den erhvervsmæssige rute, og selvom niecen kun var med på grund af mangel på pasningsmulighed.

Fuld registreringsafgift

Som det også fremgår af Østre Landsrets dom, skal der betales registreringsafgift af mandskabsvogne, hvis blot det én enkelt gang konstateres, at de ikke opfylder betingelserne for for eksempel anvendelse.

Reglerne omkring mandskabsvogne, herunder om privat personbefordring, fortolkes meget restriktivt, så det er vigtigt at være opmærksom på, at reglerne overholdes, for ikke at risikere en stor ekstraregning.

Registreringsafgiften for personbiler udgør i 2019 85 procent af køretøjets værdi op til 193.400 kroner og 150 procent af værdien derover.

Læs også