bannerPos

Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018

Reglerne om udlejning af en helårsbolig gælder, hvis du udlejer en del af din bolig, eller hvis du udlejer hele boligen en del af året. Du skal ikke betale skat af de første 28.000 kroner, du får i lejeindtægt. Foto: Colourbox

Redaktionen

30-03-2019 13:00
Folketinget har vedtaget nye regler for udlejning af fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne.

Af Kirstine Østergård Kortbæk, Jura & Skat ved Seges

Det er blevet billigere i skat at udleje fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne.

Folketinget har nemlig vedtaget nye standardregler, som du kan vælge at bruge, men du kan også fortsat lave en regnskabsmæssig opgørelse, hvor du får fradrag for de faktisk afholdte udgifter i forbindelse med udlejningen.

Her kan du læse om reglerne og se, hvad de betyder for dig.

Fritidsbolig

Du skal ikke betale skat af de første 40.000 kroner, du får i lejeindtægt. Grænsen var tidligere 21.900 kroner.

Ved en indtægt, der overstiger bundfradraget, beskattes 60 procent af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som kapitalindkomst.

For at du kan få det forhøjede bundfradrag, skal en tredjepart indberette din fulde lejeindtægt til Skattestyrelsen. Hvis ikke dette krav er opfyldt, reduceres dit bundfradrag til 11.000 kroner.

Helårsbolig

Reglerne om udlejning af en helårsbolig gælder, hvis du udlejer en del af din bolig, eller hvis du udlejer hele boligen en del af året. Du skal ikke betale skat af de første 28.000 kroner, du får i lejeindtægt.

Overstiger din lejeindtægt bundfradraget på 28.000 kroner, beskattes 60 procent af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som kapitalindkomst.

Fra indkomståret 2021 er det et krav, at en tredjepart indberetter den fulde lejeindtægt til indkomstregistret (nyt register, der er under udarbejdelse).

Hvis ikke dette er opfyldt, reduceres dit bundfradrag til 11.000 kroner, og det vil derfor kun være de første lejeindtægter på op til 11.000 kroner, som du ikke skal betale skat af.

Frem til 2021 må du selv vælge, om du vil anvende bundfradraget på 28.000 kroner eller de regler, der allerede eksisterer.

Ved de eksisterende regler kan du få et fradrag på 1,33 procent af ejendomsværdien. Dit fradrag vil dog altid være mindst 24.000 kroner.

Fra 2021 kan disse nuværende regler kun anvendes, hvis du udlejer din helårsbolig i mere end fire måneder ad gangen.

Biler, lystbåde og campingvogne

Hvis du udlejer din bil, lystbåd og campingvogn, skal du ikke betale skat af de første 10.000 kroner, du får i lejeindtægt. Der er tale om et samlet bundfradrag på 10.000 kroner ved udleje af disse aktivtyper.

- Det er blevet billigere i skat at udleje fritidsboliger, helårsboliger, biler, lystbåde og campingvogne

Ved en indtægt, der overstiger bundfradraget, beskattes 60 procent af den del, der overstiger bundfradraget. Indtægten beskattes som personlig indkomst.

Fra 2021 er der også her et krav om, at en tredjepart indberetter hele lejeindtægten, hvis du vil opnå bundfradraget på 10.000 kroner.

Fradrag for de faktiske omkostninger

Udover muligheden for at anvende de forskellige bundfradrag, hvor den første indtægt i forbindelse med udlejningen er skattefri, kan du i stedet vælge at tage fradrag for de udgifter, du har haft i forbindelse med udlejningen.

Hvis du udlejer din fritidsbolig eller helårsbolig, kan du ikke anvende bundfradraget, hvis du én gang har valgt at fradrage de faktiske omkostninger.

Hvis du derimod udlejer din bil, lystbåd eller campingvogn, kan du fortsat anvende bundfradragene, selvom du har fradraget de faktiske omkostninger i tidligere år.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.

Sima i nye klæder

Sima-udstillingen i Paris har ikke alene flyttet dato fra februar til november, men bliver også klædt i nye klæder fra 2020.

Lovende resultater med bæredygtig vandrensning

Virksomheden Envirolyte Technology står bag en naturlig vandrensningsløsning, der angiveligt viser positive resultater indenfor blandt andet tilvækst og fodereffektivitet i svineproduktionen.
Side 1 af 1634 (32666 artikler)Prev1234567163216331634Next