Straksfradrag under lup

Skattestyrelsen er lige nu i gang med at undersøge de straksfradrag, landmænd og andre erhvervsdrivende har trukket fra i de senere år. Det kan betyde, at dit straksfradrag ændres.

Praksis vedrørende straksfradrag er skærpet gennem de senere år. Dermed kan du have oplyst straksfradrag til Skattestyrelsen for indkomståret 2017 og tidligere, som er opgjort forkert i forhold til nugældende praksis.

Skattestyrelsens kontrol kan derfor medføre, at de vil ændre dit oplyste straksfradrag. Det er desværre helt i orden i forhold til de gældende regler for, hvornår en indkomst kan ændres, og det kan betyde en forhøjelse af din indkomst på store beløb.

Indkomstforhøjelse

Det er muligt at udligne virkningerne af en indkomstforhøjelse ved at afskrive mere på besætning, bygninger og driftsmidler. Det forudsætter dog, at du ikke har udnyttet dine afskrivningsmuligheder fuldt ud i det indkomstår, Skattestyrelsen har kigget på.

Hvis du har positiv indskudskonto og er kommet af med dine gamle sikkerhedsstillelser i virksomhedsordningen, er det muligt, at du kan spare forhøjelsen op i virksomhedsordningen. Årets hævninger spiller også ind. Hvis du kan spare op, koster indkomstforhøjelsen kun 22 procent i skat her og nu.

Beregningsgrundlag

Hvilke bygninger, der kan indgå i beregningsgrundlaget for straksfradrag, afhænger af, hvordan plantegningen på den enkelte ejendom ser ud. Er alle bygninger fritliggende, er det kun bygningens eget afskrivningsgrundlag og en andel af afskrivningsgrundlaget for de gyllebeholdere, der betjener bygningen, der skal indgå i beregningsgrundlaget.

Det er mere vanskeligt at opgøre beregningsgrundlaget, når bygningerne er sammenbyggede med interne gennemgange eller forbundet via mellemgange. Det kan også være vanskeligt at opgøre såvel straksfradrag som beregningsgrundlag, når der er tale om oplagspladser og køreflader.

Søg rådgivning

Hvis du overvejer at bygge om eller til og overvejer muligheden for straksfradrag, anbefaler vi, at du søger rådgivning, inden du starter byggeprojektet op. Vi anbefaler også, at du lader din skatterådgiver tage dig af kommunikationen med Skattestyrelsen, hvis de skriver til dig.

Straksfradrag på bygninger

I det år, hvor der sker ombygning, forbedring og eventuel tilbygning på afskrivningsberettigede bygninger, er der mulighed for at fremrykke et fradrag svarende til 5 procent af afskrivningsgrundlaget ved indkomstårets begyndelse på den bygning, der ombygges eller forbedres. Dette grundlag kaldes beregningsgrundlaget.

Læs også